MK IQEMBU

Gedleyihlekisa

Igama elithi “Gedleyihlekisa” ngesiZulu, eliyingxenye yegama eliphelele lika-Jacob Zuma, lihumusha ngokuthi “Ngeke ngithule uma umuntu ezenza uhlakaniphe ngokugwegwa.”, “ohlekayo egaya izitha zakhe” noma “angeke ngikwazi ukugcina athule uma umuntu eshaya sengathi uyangithanda ngokumamatheka okukhohlisayo”. Leli gama likhombisa ingxenye yesiko lamaZulu lapho amagama evamise ukuba nezincazelo ezijulile, okuhlanganisa ukucabanga ngezimo, okulindelwe, noma izici zobuntu ezibonwa noma ezithenjwayo kumuntu.

Zitholele izindatshana ezijulile ezibhoboza phezulu ukuze ziveze amaqiniso ayisisekelo aseNingizimu Afrika. Kubalulekile ukwedlula ukwamukeleka okungenakwenziwa futhi ufune iqiniso ngenkuthalo ukuze ukhuthaze ushintsho olunengqondo. Ngokubhalisela imisebenzi yababhali abanokuqonda, ufaka isandla ekhonweni labo lokunikela isikhathi esengeziwe ukuze embule amaqiniso ajulile. Ukwesekwa kwakho kubalulekile kulolu hambo oluhlanganyelwe oluya ekukhanyiselweni nasenguqukweni.

Uma kwenzeka unezihloko ezifanele ukufakwa endaweni yethu yesikhulumi, sikumema ngokufudumele ukuthi ufinyelele ekhasini lethu lokuxhumana.

 

Ingqungquthela ye-Oppenheimers 'Regime Change

Ingqungquthela ye-Oppenheimers 'Regime Change

NgoJuni 2023, ngokumelene nomlando waseGdańsk, e-Poland, kwabizwa ingqungquthela ebonakala ingenacala, okwakuhloswe ngayo ukuthi ihloselwe "i-Rolling Back Authoritarianism" emhlabeni jikelele.

Ingqungquthela Yezokuphepha Engamanga yaseMunich yango-2024

Ingqungquthela Yezokuphepha Engamanga yaseMunich yango-2024

Uhlu lwezivakashi eziqavile ohlelweni lwezempi lwase-USA lwe-Davos luhlanganisa u-Alexander Soros, u-Anthony Blinken kanye no-Emma Louise Powell waseNingizimu Afrika.

Obani Isikhungo Sokuqinisela Ulwazi

Obani Isikhungo Sokuqinisela Ulwazi?

Ihhovisi Lezangaphandle lase-UK lihlinzeke nge-£25m ezinhlanganweni ezifana neCentre for Information Resilience (CIR) eqondise “i-disinformation”, ezinye zazo eziqondiswa amalungu angaphambili enqubomgomo yokusungulwa kwenqubomgomo yezangaphandle yaseBrithani neyaseMelika futhi egxile kakhulu ezitheni ezisemthethweni.

Ubani olawula iNingizimu Afrika part 1

Ubani olawula iNingizimu Afrika? (ingxenye 1)

Impicabadala ngoGeorge Soros, uMartin Moshal, uMichiel Le Roux, uNathan Kirsh, uRob Hersov, abakwa-Oppenheimers, iBrenthurst Foundation, kanye neDemocratic Alliance.

Ngabe iNingizimu Afrika iyingozi e-USA

Ngabe iNingizimu Afrika iyingozi e-USA?

"INingizimu Afrika ibilokhu yakhela ubudlelwano namazwe abukela phansi ukuphepha kwezwe laseMelika futhi abeka engcupheni indlela yethu yokuphila," kusho uKhongolose uJohn James.

Ubani olawula iNingizimu Afrika part 2

Ubani olawula iNingizimu Afrika? (Ingxenye 2)

Ingabe izintatheli uRedi Tlhabi kanye noChris Maroleng bakhaphela iNingizimu Afrika kanye ne-Ukraine lapho bekhuluma neKomiti LeCongress Lezindaba Zangaphandle ngoSepthemba 27, 2023?

zuZulu