MK IQEMBU

Imibandela

Sicela ufunde lesi Saziso Sezomthetho SeWebhusayithi ngokucophelela njengoba siqukethe Imibandela Nemibandela Yokusebenzisa Isizindalwazi se-MK-Party.co.za, amakhasi e-Web nanoma iyiphi ingxenye yaso (etholakala ku-http://MK-Party.co.za) ( “Iwebhusayithi”) ephethwe yi-MK-Party.co.za kanye nezinye izaziso ezibalulekile zomthetho ezisebenza kumsebenzisi wokugcina ofinyelela Iwebhusayithi (“Umsebenzisi”) noma (“Wena”). Uzoba ngaphansi kweSaziso Sezomthetho Sewebhusayithi esisebenza ngesikhathi usebenzisa Iwebhusayithi. Ukuze ugweme ukungabaza, Isaziso Sezomthetho Sewebhusayithi esitholakala kuWebhusayithi ngesikhathi seseshini ngayinye yokusebenzisa Iwebhusayithi Yakho sizobusa iseshini efanele.

IMIGOMO NEZIMBANDELA ZOKUSEBENZISA IWEBHUSI

Ukubhaliswa Komsebenzisi (Kwakho) kanye/noma ukusetshenziswa kwezinsizakalo zolwazi lwe-inthanethi eziqukethwe kuWebhusayithi kuhlanganisa Ukwamukela Kwakho Imigomo Nemibandela Yokusebenzisa equkethwe ngezansi kanye nezibopho Zakho ezivukayo maqondana ne-MK-Party.co.za. Lesi sivumelwano sagcina ukubuyekezwa ngomhla zingama-31 kuJanuwari 2024. Uyelulekwa ukuthi uhlole le Migomo Nemibandela ukuze uthole noma yiziphi izichibiyelo noma izibuyekezo.

Imibuzo mayelana neWebhusayithi: media@MK-Party.co.za

1.1. Ukuphoqelela:

Le Migomo Nemibandela izosebenza ngezinga eligcwele elivunyelwe umthetho. Uma noma yikuphi ukunikezwa kwale Migomo kungekho emthethweni, kuyize noma kungaphoqeleleki, lokho kunikezwa kuzothathwa njengokunqanyulwa kule Migomo Nemibandela futhi ngeke kuthinte ukufaneleka nokuphoqelelwa kokunikezwa okusele.

1.2. Ukusetshenziswa:

Ngaphandle kwalapho kucaciswe ngenye indlela, Iwebhusayithi ihloselwe ukusetshenziswa nguwe kuphela. Ngeke ugunyaze abanye ukuthi basebenzise Iwebhusayithi, futhi unesibopho sakho konke ukusetshenziswa kwewebhusayithi nguwe nalabo obavumela ukuba basebenzise, noma abanikeze ukufinyelela kuWebhusayithi. Iwebhusayithi ayihloselwe abantu abaneminyaka engaphansi kwe-18, futhi i-MK-Party.co.za ayiqoqi ngamabomu imininingwane ehlonza umuntu kubasebenzisi abangaphansi kweminyaka eyi-18.

1.3. ISIBOPHO ESIkhawulelwe SE-MK-Party.co.za:

UMSEBENZISI UYAQONDA, UYAVUMA FUTHI UVUMA UKUTHI UKUSETSHENZISWA KWESIZINDAWO KANYE NOKUTHEMBA OKUQUKETHWE IWEBHUSIZI NGOKUBONA KANYE NENGOZI YOMSEBENZISI. I-MK-Party.co.za, NGOKUBONA KWAYO, IGCINE ILUNGELO NGANOMA YILUPHI ISIKHATHI LOKUSHINTSHA NOMA UKWEQA NOMA YILUPHI UCINGO NOMA Isici sewebhsayithi, KUHLANGANISA, KODWA AKUkhawulelwe: OKUQUKETHWE, AMAHORA OKUTHOLAKALA KANYE NEZINTO EZIDINGEKAYO. INGOSI. I-MK-Party.co.za IZOZAMA UKUGCINA UKUTHOLAKALA NOKUFINYELELA KWESIZINDAWO; NOMA kunjalo, i-MK-Party.co.za AYIKUTHWELELI, FUTHI NGEKE IBE NESIBOPHO NGOKUTHI Iwebhusayithi AYITHOLAKALI ISIKHASHANA NOMA AYIFIKELELE NGEZIZATHU EZINGAPHEZU KOKULAWULWA KWE-MK-Party.co.za.

1.4. Asikho Iwaranti:

IWebhusayithi ayizange yenziwe ukuthi ihambisane nanoma yiziphi izimfuneko zoMsebenzisi ngamunye futhi inikezwa umphakathi uwonke; okusekelwe lapho ulwazi oluqukethwe kuWebhusayithi luhlinzekwa i-MK-Party.co.za kanye/noma abalingani bayo, izikhulu, amalungu, abahlinzeki bempahla noma ama-ejenti ngaphandle kwewaranti yanoma yiluphi uhlobo, eveziwe noma eshiwo, kuhlanganisa (kodwa kungagcini) kunoma yikuphi iziqinisekiso zokwethenjelwa, ukufaneleka kwanoma iyiphi injongo ethile, ukufika kwesikhathi, ukulandelana, ukuphelela, ukungephulwa kwamalungelo omuntu wesithathu kanye/noma ukukhululeka emaphutheni noma ukungalungi. I-MK-Party.co.za yenza yonke imizamo enengqondo yokuqinisekisa ukuthi zonke izinto ezibonakalayo nolwazi kule Webhusayithi ilungile kodwa ayikwazi ukumela noma ukuqinisekisa ukunemba kwakho. Kanjalo, i-MK-Party.co.za ayenzi ziqinisekiso noma izethulo ngokunemba kokuqukethwe, imininingwane, nezinto eziqukethwe kule Webhusayithi onikezwe yona, njengoba injalo futhi itholakala.

1.5. Ukukhishwa kwe-MK-Party.co.za:

Ngokuncike kumshwana 1.1 ngenhla, Uvumile ukuvikela, ukunxephezela kanye nokubamba i-MK-Party.co.za, izikhulu zayo, abaqondisi, amalungu, abasebenzi, ama-ejenti, abanikezeli bamalayisensi, nabahlinzeki bengenabungozi kunoma yiziphi izimangalo, umonakalo, izenzo, ukulahlekelwa kanye izikweletu ezihlanganisa ngaphandle komkhawulo: ukulahlekelwa yinzuzo, okuqondile, okungaqondile, okungaqondile, ukulimala okukhethekile, okulandelanayo noma okuyisijeziso kanye nanoma yiziphi izimali ezizwakalayo ezingokomthetho kanye/noma zokubala, okubangelwa, (i) ukufinyelela, ukusetshenziswa, noma ukuphequlula le Webhusayithi, (ii) ukulandwa kwanoma yiziphi izinto ezisetshenziswayo, idatha, umbhalo, izithombe, ividiyo noma umsindo ovela kule Webhusayithi, kanye/noma (iii) amagciwane, iziphazamisi, ukungasebenzi kahle kwesoftware/uhlelo, amaphutha, ukwehluleka, ukubambezeleka kokuthunyelwa kwekhompyutha noma ukuxhumana kwenethiwekhi.

1.6. Ukusetshenziswa Okungagunyaziwe Kwewebhusayithi:

Umsebenzisi uvunyelwe ukusebenzisa Iwebhusayithi ngezinjongo ezisemthethweni kuphela. Ukusetshenziswa okungagunyaziwe kweWebhusayithi kufaka phakathi ukuthumela noma ukudluliswa kwedatha ephula noma ephula nganoma iyiphi indlela lesi Saziso Somthetho noma amalungelo e-MK-Party.co.za noma abantu besithathu, ukusetshenziswa okungekho emthethweni, okwehlisa isithunzi noma okungathandeki noma okucasulayo ngokubona kwakhe. ye-MK-Party.co.za noma ehlanganisa ukukhangisa kwezimpahla noma amasevisi ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela ku-MK-Party.co.za.

Ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwale Webhusayithi kungase kubangele ukuthi i-MK-Party.co.za ifake isimangalo somonakalo Kuwe futhi/noma Ungase utholakale unecala elingokomthetho kanye/noma lobugebengu futhi/noma ube nesibopho somonakalo womphakathi.

1.6.1. Ukugcinwa kunqolobane kweWebhusayithi kuzovunyelwa kuphela uma:

1.6.1.1. Inhloso yenqolobane iwukwenza ukudluliswa kokuqukethwe okusuka kuWebhusayithi kube yimpumelelo;

1.6.1.2. Okuqukethwe kunqolobane akushintshwa nganoma iyiphi indlela;

1.6.1.3. Okuqukethwe kunqolobane kubuyekezwa okungenani njalo emahoreni ayi-12 (ayishumi nambili); futhi

1.6.1.4. Okuqukethwe okugcinwe kunqolobane kuyasuswa noma kubuyekezwe uma kudingwa yi-MK-Party.co.za.

1.7. Izixhumanisi zewebhusayithi ze-Party:

I-MK-Party.co.za ingase ihlanganise noma inikeze izixhumanisi zamawebhusayithi ezinkampani zangaphandle ku-inthanethi. Amawebhusayithi anjalo anganikeza imibono, izincomo, noma olunye ulwazi oluvela kubantu abahlukahlukene, abaxhasi, izinhlangano noma izinkampani. Ekuhlinzekeni izixhumanisi ezinjalo, i-MK-Party.co.za ayiphenyi okuqukethwe kwalolo lwazi futhi ayikukhuthazi, isiqinisekiso, incwadi egunyaza, noma ituse ukunemba kanye/noma ukuba semthethweni kwalolo lwazi, kungenjalo ibhalisele noma imiphi imibono noma izincomo ezinjalo.

1.8. Izixhumanisi zewebhusayithi ye-MK-Party.co.za:

Iwebhusayithi ingase futhi ibe nezixhumanisi eziya kwamanye amawebhusayithi aphethwe futhi aphethwe i-MK-Party.co.za futhi iqukethe, isibonelo, ulwazi olwengeziwe mayelana nokunikezwa kwempahla namasevisi MK-Party.co.za. Lezi zixhumanisi zihlinzekwe ukuze kube lula kuwe futhi ngenjongo yokuhlinzeka ngolwazi olwengeziwe. Ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi exhunyiwe ye-MK-Party.co.za kulawulwa imigomo yokusetshenziswa esebenza kuleyo webhusayithi futhi ayibuswa Imigomo Nemibandela Yale Webhusayithi.

1.9. Ukusetshenziswa Kwenkundla ye-MK-Party.co.za:

Abasebenzisi bangabamba iqhaza ezingxoxweni futhi bathumele isimemezelo esithangamini sezingxoxo kanye nebhulogi etholakala kuWebhusayithi. Abasebenzisi bayavuma ukuthi okuqukethwe okuhlinzekwe yibona Engosini kuhlala kuwumthwalo wemfanelo Wodwa Womsebenzisi okuvela kuye lokho okuqukethwe. I-MK-Party.co.za ayilawuli, ingaqapheli noma iphoqelele ukulawulwa kokuhlela kunoma yikuphi okuqukethwe okuthunyelwe kumasevisi ehlinzekayo. I-MK-Party.co.za, nokho, iyaligcina ilungelo kodwa hhayi isibopho sokususa noma yikuphi okuqukethwe Engosini noma Kubhulogi ekubona kungafaneleki, akukho emthethweni, okwephula umthetho, noma okuyisikhalazo.

1.9.1. Abasebenzisi bangalayisense i-MK-Party.co.za ukuze bashicilele, basebenzise, banikeze amalayisense amancane, basabalalise, bachibiyele, babuyekeze futhi bagcine izinto ezithunyelwe Engosini naseBlogi;

1.9.2. I-MK-Party.co.za ngeke ibe nesibopho sanoma imuphi umonakalo, ukulahlekelwa, isikweletu kanye/noma ukulimala okudalwe inoma yimuphi umuntu uma lokho kulimala kubangelwe ukuthunyelwa komsebenzisi Engosini naseBlogi;

1.9.3. Abasebenzisi bayekela wonke amalungelo okuziphatha angase anamathisele ezintweni ezithunyelwe Engosini nakubhulogi.

1.10. Amasevisi Emisebenzi Nemisebenzi:

I-MK-Party.co.za inikeza isevisi yamahhala lapho abaqashi ababhalisiwe kanye/noma izikhungo eziqashayo zingathi, lapho kubhaliswa, zikhangise izikhundla ezikhona, imisebenzi, izikhala nemisebenzi.

1.10.1. Abasebenzisi abathanda izikhundla, imisebenzi noma imisebenzi ekhangiswe kuWebhusayithi bazoqale bathinte Umkhangisi ngesevisi yemiyalezo ehlinzekwe kuWebhusayithi. Okunye ukuxhumana kungenziwa phakathi komsebenzisi nomkhangisi ngezinye izinkonzo.

1.10.2. I-MK-Party.co.za ayinasibopho ngokunemba noma ukufaneleka kwalezo zikhangiso. I-MK-Party.co.za iyaligodla ilungelo lokuchibiyela kanye/noma ukususa izikhangiso ngokubona kwayo kanye nangokuphelele.

1.10.3. Ngokuthumela izikhangiso kule sevisi, Umkhangisi unikeza ilayisensi i-MK-Party.co.za ukuze iphinde ikhiqize futhi ishicilele isikhangiso kuWebhusayithi.

1.11. Umthetho Osebenzayo, Igunya kanye Nokulamula:

1.11.1. Isizindalwazi siphethwe, silawulwa futhi sisetshenzwa kusukela eRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika ngakho-ke lesi Sivumelwano sizobuswa futhi sihunyushwe ngokuhambisana nemithetho yeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika.

1.11.2. Uma kwenzeka noma yikuphi ukungqubuzana kwezomthetho noma isinyathelo esilethwa mayelana nalesi Sivumelwano, kuvunyelwene ngokuthi indawo yesinyathelo esinjalo kuyoba eGoli, eNingizimu Afrika futhi uhlangothi ngalunye luvumelana namandla okuphatha ezinkantolo zakhona.

1.11.3. Ngaphandle kokuvinjelwa emalungelweni Akho okuphishekela usizo lwezomthetho esithangamini ozikhethele sona, uyavuma ukuthi noma iyiphi ingxabano emayelana nalesi Sivumelwano engeke ixazululwe ngokuthula, kufanele, ngemvume Yakho, iqale idluliselwe ekuxazululeni okuyimfihlo ngokwemithetho yeSivumelwano. I-Arbitration Foundation yaseNingizimu Afrika ngaphambi kokudlulela eNkantolo futhi ukulamula okunjalo kuzokwenziwa ngesiNgisi eGoli.

1.12.I-Website Intellectual Property:

Le Webhusayithi ihlanganisa isofthiwe nokuqukethwe (okufana: izithombe, umbhalo, upopayi, izithombe, ividiyo, imidwebo, umculo, umsindo nezwi) okuwubuhlakani be-MK-Party.co.za kanye/noma abantu abahlukene abahlukene futhi kuncike imithetho yempahla yengqondo yaseNingizimu Afrika. Ngokuqhubekayo futhi ngezinga i-MK-Party.co.za ingenakho ubunikazi bokuqukethwe okuthile, noma lokho okuqukethwe kuwela ngaphansi kwesizinda somphakathi, i-MK-Party.co.za ingaba nelungelo lobunikazi ekukhetheni, ekuxhumaneni, ekuhleleni nasekuthuthukiseni ulwazi olunjalo. kuWebhusayithi. Awekho amalungelo kanye/noma ilayisensi yempahla yengqondo ye-MK-Party.co.za noma impahla yengqondo yabantu besithathu enikezwe Wena, ngaphandle uma kuboniswe ngenye indlela. Isofthiwe nokuqukethwe akumele kusetshenziselwe ukwephula amalungelo empahla yengqondo ye-MK-Party.co.za kanye/noma izinkampani zangaphandle njengoba kufanele. Ngaphandle komkhawulo emikhawulweni ebekwe kuMsebenzisi, Umsebenzisi uvuma ngokucacile ukuthi:

1.12.1. ukuxhaphaza ngokwezentengiselwano, ukukhiqiza kabusha, ukusabalalisa, ukusakaza, ukubonisa, ukushicilela noma ukusakaza noma yikuphi okuqukethwe kweWebhusayithi ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi ngaphambili ye-MK-Party.co.za noma esimweni sokuqukethwe okuvela eceleni, umnikazi walokho okuqukethwe;

1.12.2. funa noma udlulisele ubunikazi bokuqukethwe kweWebhusayithi ngokuphelele noma ngenye indlela;

1.12.3. guqula okuqukethwe kweWebhusayithi ngezinhloso zokuphinda uthumele kwamanye amawebhusayithi;

1.12.4. shintsha noma susa noma yikuphi uphawu lokuhweba, ilungelo lobunikazi noma esinye isaziso esivela kuWebhusayithi;

1.12.5. kopisha noma uhlanganise okuqukethwe kweWebhusayithi noma ukugcine kunoma iyiphi enye iwebhusayithi, uhlelo lokubuyisa ngogesi, ukushicilelwa noma omunye umsebenzi nganoma yiluphi uhlobo; kanye/noma

1.12.6. uhlaka Iwebhusayithi noma iyiphi ingxenye yeWebhusayithi.

1.13.Ukuxhumana Kwezohwebo Okungaceliwe: Uyavuma ukungaqoqi noma ukusebenzisa noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu olusohlwini lweWebhusayithi, oluphathelene neWebhusayithi: Abasebenzisi, abanikelayo, amalungu, amaklayenti kanye/noma abaphathi noma abeluleki be-MK-Party.co.za ngezinjongo ukudlulisa kanye/noma nganoma iyiphi indlela elekelela ukudluliswa kokuxhumana kwezentengiselwano okungaceliwe.

1.14. I-Software kanye Nezisetshenziswa: Kuyisibopho soMsebenzisi ukuthola nokunakekela, ngezindleko zakhe, i-hardware edingekayo yekhompuyutha, isofthiwe, izintambo zokuxhumana kanye nama-akhawunti okufinyelela ku-inthanethi adingekayo ukuze afinyelele I-inthanethi kanye neWebhusayithi kanye/noma ukulanda okuqukethwe kusuka. Iwebhusayithi.

1.15. Ukubhalisela i-MK-Party.co.za: Njengomsebenzisi Ojwayelekile Wewebhusayithi (okungukuthi ongabhalisile) ufunde ukufinyelela kuphela ezindaweni zokuqukethwe zomphakathi zale Webhusayithi. Kuzodingeka ubhalisele i-MK-Party.co.za ukuze uthole Izincwadi Zezindaba nokunye okuqukethwe okuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, ukumaketha nokukhangisa. Ukubhalisela i-MK-Party.co.za kumahhala futhi ngokuzithandela futhi ngokubhalisa Ugunyaza i-MK-Party.co.za ukuthi icubungule imininingwane yakho eqondene ngqo, kodwa ayigcini nje, Ikheli lakho le-imeyili. Imvume yakho isebenza ngokushesha futhi izokhuthazela uze uhoxise imvume Yakho.

MK-Party.co.za IMIGOMO YENKONZO – IMISEBENZI YE-ELECTRONIC

Isigaba esilandelayo siqukethe imigomo nemibandela esebenza emisebenzini ye-elekthronikhi. Uzoba ngaphansi Kwemigomo esebenzayo ngesikhathi Ubhalisa futhi/noma uhlanganyela emsebenzini we-elekthronikhi. Uyelulekwa ukuthi udawunilode futhi ugcine le Migomo kanye nawo wonke amanye amadokhumenti asebenzayo ngesikhathi wenza umsebenzi we-elekthronikhi. Le Migomo yagcina ukubukezwa mhla zingama-31 kuJanuwari 2024. Uyelulekwa ukuthi uhlole lesi sigaba seSaziso Sezomthetho Sewebhusayithi ukuze uthole noma yiziphi izichibiyelo noma izibuyekezo.

Imibuzo: media@MK-Party.co.za.co.za

3.1. Bhalisa/Bhalisa:

3.1.1. I-MK-Party.co.za ikuvumela ukuthi ubhalise ku-inthanethi ukuze uthole izinsiza ze-MK-Party.co.za. Ngokubhalisa: Uyaqonda ukuthi ungena ekuhwebeni kwe-elekthronikhi; Uyagunyaza ukuthi unamandla asemthethweni okungena kulokho kuthenga futhi Uyavumelana nemigomo ebekwe lapha.

3.1.2. Uyaqinisekisa ukuthi lonke Ulwazi Lomuntu Siqu olunikezwe Wena ngesikhathi senqubo yokubhalisa luyiqiniso, lulungile futhi lunembile. Uthembisa ukunikeza i-MK-Party.co.za ngesaziso esibhaliwe, ku-media@MK-Party.co.za, uma kukhona Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu, oludingekayo ngesikhathi sokubhalisa, lushintsha.

3.1.3. Ungashintsha i-akhawunti yakho ngokubuyekeza ithebhu ye-Akhawunti Yakho ekhasini Lokubhaliselwe Kwephepha. I-MK-Party.co.za izothumela isixhumanisi ekhelini lakho le-imeyili ukuze ilungise i-akhawunti yakho. Kuyisibopho Sakho ukufaka isicelo sokuguqulwa okudingekayo Ku-akhawunti Yakho futhi uhlole i-imeyili Yakho futhi wenze kusebenze isixhumanisi ukuze ulungise imininingwane Yakho.

 

  1. MK-Party.co.za INQUBOMGOMO YOBUMFIHLO YEWEBHUSI

Lezi zinhlinzeko ezilandelayo ziqukethe ulwazi olubalulekile lweNqubomgomo Yobumfihlo ye-MK-Party.co.za futhi ihlanganisa izimvume nezimvume ezihlukahlukene ozinikeze Wena ku-MK-Party.co.za mayelana nokusebenzisa Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu. Lesi sigaba seSaziso Sezomthetho Sewebhusayithi sagcina ukubukezwa ngomhla zingama-31 kuJanuwari 2024. Uyelulekwa ukuthi uhlole lesi sigaba seSaziso Sezomthetho Sewebhusayithi ukuze uthole noma yiziphi izichibiyelo noma izibuyekezo njengoba ukuqhubeka nokusetshenziswa Kwewebhusayithi kusho ukwamukela Kwabasebenzisi Inqubomgomo njengoba ichitshiyelwe.

Imibuzo: media@MK-Party.co.za.co.za

4.1. Ubumfihlo kanye nolwazi lomuntu siqu:

I-MK-Party.co.za izama ukuthobela yonke imithetho neziqondiso ezihlinzekela ubumfihlo kuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, uMthethosisekelo waseNingizimu Afrika we-1996 kanye noMthetho Wezokuxhumana Nge-elekthronikhi kanye Nezentengiselwano wama-25 ka-2002. Ngenhloso yale Nqubomgomo Yobumfihlo, Ulwazi luzoqondwa ngokuvumelana nencazelo yalo ngokoMthetho Wokukhuthazwa Kokufinyelela Olwazini 2 ka-2000. I-MK-Party.co.za ifuna ukuqinisekisa ikhwalithi, ukunemba kanye nokugcinwa kuyimfihlo Kolwazi lomuntu siqu ekuyo. Ngaphezu kwalokho i-MK-Party.co.za ifuna ukuqinisekisa ukuthi yonke imininingwane yomuntu iyacutshungulwa ngokuhambisana nomthetho waseNingizimu Afrika.

4.2. Ukuqoqwa Nokusetshenziswa Kolwazi: I-MK-Party.co.za kanye/noma ama-ejenti ayo ezobuchwepheshe agunyaziwe aqoqa Ulwazi Lomuntu Siqu oluthile Kuwe mayelana nokusebenzisa Kwakho Iwebhusayithi kanye/noma izimpahla namasevisi ohlinzekwa Kuwe ngabakwa-MK-Party.co. za. Lolu lwazi lusetshenziselwa: ukwenza Ukuvakashela Kwakho Iwebhusayithi kanye/noma Ukusebenzisa Kwakho izimpahla kanye/noma amasevisi kuphumelele kakhudlwana; ukukunikeza izimpahla eziceliwe kanye/noma amasevisi; vumela ukusetshenziswa kahle kweWebhusayithi; cubungula ukuthengiselana okuphethwe Nguwe; cubungula ukuxhumana ngogesi kanye nokuthengiselana; ukuphatha umncintiswano, ukukhushulwa noma inhlolovo noma umsebenzi ofanayo wokuxoxisana; noma ukukunikeza izincwadi zezindaba noma amanye ama-imeyili ezikhathi ezithile kanye/noma izinto zokukhangisa.

4.2.1.1.Ukusetshenziswa Kwesizindalwazi: Ulwazi Lomuntu Siqu luqoqwa ngokuzenzakalelayo maqondana nokuvakashela kwakho Iwebhusayithi; lolo lwazi luhlanganisa kodwa alukhawulelwe kulokhu: Uhlobo nenguqulo yesiphequluli sakho, kanye nesistimu yakho yokusebenza. Ngaphezu kwalokho, Iwebhusayithi isebenzisa izinhlobo ezahlukene zamakhukhi. Amakhukhi amafayela amancane afakwa kusigcinalwazi soMsebenzisi ukuze kugcinwe irekhodi lokusebenzelana komsebenzisi neWebhusayithi. Uhlobo olulandelayo lwamakhukhi luzosetshenziswa: amakhukhi ahlinzeka ngezinsizakalo zewebhu analytics, amakhukhi e-flash nezinye izinhlobo zamakhukhi. Ama-ejenti okusingatha we-MK-Party.co.za kanye/noma abahlinzeki besevisi bangangena ngokuzenzakalelayo “Ikheli lakho lasesizindeni se-inthanethi” eliyisihlonzi esiyingqayizivele sekhompyutha yakho kanye/noma enye idivayisi yokufinyelela. Ulwazi oluqoqiwe olwezinjongo ezihlanganisiwe kuphela futhi alukwazi ukusetshenziselwa ukukhomba Wena.

4.3. Imvume yokucubungula ulwazi lomuntu siqu:

4.3.1.Ngokuhlinzeka i-MK-Party.co.za Ngolwazi Lwakho Lomuntu Siqu ukuze uhlinzekele izinsiza ze-MK-Party.co.za kanye nezinjongo zokumaketha nokuphromotha, Uvuma ngokucacile ukuthi Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu lucutshungulwe ngokuhambisana ne le Nqubomgomo Yobumfihlo, Imigomo Nemibandela Yokusetshenziswa Yewebhusayithi kanye Nemigomo Yesevisi Yokwenziwa Ngogesi, njengoba imibhalo eshiwo ngenhla isebenza Kuwe. Ukucubungula kuyobandakanya, ngaphandle komkhawulo, ukuqoqwa, irisidi, ukurekhoda, inhlangano, ukubuyekezwa kwesitoreji noma ukuguqulwa, ukubuyisa, ukuguqulwa, ukubonisana, ukusetshenziswa, ukusatshalaliswa ngendlela yokudlulisa, ukusatshalaliswa noma ukwenza kutholakale nganoma iyiphi enye indlela, ukuhlanganisa, ukuxhumanisa, ukuvimba, ukucekelwa phansi, ukwesulwa, noma ukucekelwa phansi kolwazi.

4.3.2.Uvuma ngokucacile ukuthi i-MK-Party.co.za igcine Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu uma ubudlelwano bakho ne-MK-Party.co.za bunqanyuliwe ngenxa yezinjongo ezihlanganisiwe, zezibalo kanye nezokubika. Esimeni lapho ufisa ukuhoxisa yonke imvume ephathelene nolwazi Lwakho Lomuntu Siqu futhi ungathanda ukuthi i-MK-Party.co.za isuse futhi/noma isuse imininingwane Yakho Yakho ngokuphelele, Kufanele wazise i-MK-Party.co.za nge-imeyili kokuthi: media@MK-Party.co.za.co.za

4.3.3.Ngezikhathi ezithile, i-MK-Party.co.za ingase iqoke ama-ejenti athile, izinkampani zangaphandle kanye/noma abahlinzeki bezinsizakalo abasebenza ngaphandle kwemingcele yeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika, ngaphandle kwezwe ohlala kulo kanye/noma. ukusebenza kusuka. Kulezi zimo i-MK-Party.co.za kuzodingeka ukuthi idlulisele Ulwazi Lwakho Siqu ngaphandle kweNingizimu Afrika, ngaphandle kwezwe ohlala kulo kanye/noma osebenza kulo. Inhloso yokugeleza kwemingcele yolwazi Lwakho lomuntu siqu ingase ihlanganise, kodwa ingagcini nje: ukusingathwa kwedatha nokugcinwa. Uvumelana ngokucacile nokugeleza komngcele Wolwazi Lwakho Lomuntu Siqu.

4.4. Ukuphatha Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu:

4.4.1. Unelungelo lokulungisa Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu kanye nokuhoxisa imvume Yakho yokucutshungulwa Kolwazi Lwakho Siqu nge-MK-Party.co.za. Nokho uyaqonda ukuthi i-MK-Party.co.za idinga Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ukuze inikeze izinsiza ze-MK-Party.co.za futhi uma Unquma ukuhoxisa imvume Yakho i-MK-Party.co.za ingase ingakwazi ukukunikeza amasevisi anjalo.

4.4.2.NgokoMthetho Wokukhuthazwa Kokufinyelela Olwazini wesi-2 wezi-2000 (i-PAIA), unelungelo lokucela ukufinyelela kunoma iyiphi idatha yomuntu siqu ephethwe yi-MK-Party.co.za njengomnikazi Wewebhusayithi, nalapho lokho ukufinyelela kuyadingeka ukuze usebenzise kanye/noma ukuvikela noma yimaphi amalungelo Akho.

4.4.3.Imininingwane enemininingwane nge-PAIA kanye nenqubo yokucela ukufinyelela olwazini lomuntu siqu iyatholakala kusizindalwazi seKhomishana Yamalungelo Abantu ku-www.hrc.org.za.

4.4.4.MK-Party.co.za uzothatha zonke izinyathelo ezifanele ukuze aqinisekise ukuthi Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu luvikelwe ngokufanelekile; lezi zinyathelo zokuphepha zihlanganisa, kodwa azikhawulelwe kulokhu: ukusetshenziswa kweseva evikeleke ngokwanele kanye nokuhlinzeka ngezindlela zokukhokha ezivikeleke ngokufanelekile.

4.4.5.MK-Party.co.za ngeke idayise, ishintshisane noma idlulisele Ulwazi Lwakho Siqu kunoma yimuphi umuntu wesithathu okungadingekile ekuhlinzekweni kwezinsizakalo ze-MK-Party.co.za ngaphandle uma ukuvumile lokho.

4.5. Ukudalulwa Kolwazi Lomuntu Siqu:

4.5.1. Amarekhodi ahlobene nokuhlinzekwa kwezinsizakalo ze-MK-Party.co.za nge-MK-Party.co.za Kuwe kanye Nolwazi Lomuntu Siqu oluthunyelwe nguwe angase adingeke ukuthi agcinwe ngokwemibandela yezidingo ezisemthethweni zokugcina amarekhodi, MK-Party.co .za izinjongo zokusebenza kanye/noma ukukhiqizwa njengobufakazi be-MK-Party.co.za ezinkantolo zomthetho.

4.5.2.MK-Party.co.za ingase idalule Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ngaphansi kwalezi zimo ezilandelayo:

4.5.2.1. ukuthobela umthetho noma inqubo yomthetho;

4.5.2.2. ukuvikela nokuvikela amalungelo e-MK-Party.co.za, izinto zokusebenza, izinsiza, kanye nezinye izakhiwo;

4.5.2.3. ukuvikela i-MK-Party.co.za ekusetshenzisweni kabi noma ukusetshenziswa okungagunyaziwe Kwewebhusayithi kanye/noma izimpahla kanye/noma amasevisi; kanye/noma

4.5.2.4. ukuvikela amanye amakhasimende noma Abasebenzisi Bewebhusayithi noma abantu besithathu abathintwe kabi izenzo Zakho ekusebenziseni izimpahla, amasevisi kanye/noma Iwebhusayithi.

4.6. Izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi:

I-MK-Party.co.za ayiwamukeli umthwalo wemfanelo wezinqubo zobumfihlo zanoma yiziphi izingosi zezinkampani zangaphandle ezixhunywe kuwebhusayithi ye-MK-Party.co.za futhi siphakamisa ukuthi kubuyekezwe umgomo wobumfihlo wanoma iyiphi isayithi evakashelwe.

zuZulu