MK IQEMBU

I-Ahmed Kathrada Foundation Ijoyina njengo-Amicus Curiae Odabeni lwe-IEC-Zuma

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
I-Ahmed Kathrada Foundation Ijoyina njengo-Amicus Curiae Odabeni lwe-IEC-Zuma

I-Ahmed Kathrada Foundation (AKF) yamukelwe njenge-amicus curiae, noma “umngane wenkantolo,” empini yezomthetho ezayo phakathi kweKhomishana yoKhetho yaseNingizimu Afrika (IEC) kanye uMkhonto weSizwe Party (MKP). The case, which is expected to be heard this week at the Inkantolo Yomthethosisekelo, will determine whether former President Jacob Zuma is eligible to serve in Parliament following his 2021 conviction and jail sentence.

Inselelo Yenkantolo Yomthethosisekelo

INkantolo yoMthethosisekelo izodingida ngoLwesihlanu, Meyi 10, mayelana nokuthi isigwebo sangaphambilini sikaZuma siyamvimbela yini ukuba abe yilungu lePhalamende. Lowo owayengumongameli waqale wasuswa ohlwini lwabangenele ukhetho ngemuva kokugwetshwa izinyanga eziyi-15 ejele ngoJulayi 2021 ngokudelela inkantolo. Inhlangano i-Ahmed Kathrada Foundation, phambilini ebibiza uZuma “njengembuka kwezombusazwe,” iyaseseka isicelo se-IEC futhi isicele inkantolo ukuthi icacise ngemikhombandlela yomthethosisekelo mayelana nokuhoxiswa kwabantu abazongenela ukhetho.
Ukungqubuzana NgeSigaba 47(1)(e)

Isisekelo sigxeke ukuhunyushwa kweSigaba 47(1)(e) soMthethosisekelo, esiphathelene nokuhoxiswa kwabantu ngenxa yobugebengu, ikakhulukazi mayelana nokuba khona kwesikhalazo. Ngokusho kwe-Ahmed Kathrada Foundation:

“Kubukeka kusobala ukuthi lesi sigaba kuhloswe ngaso ukuhoxisa labo abaziphatha ngendlela efanele ukugxekwa kangangokuthi ngeke bathathwe njengabamele umphakathi abafanele. Ukwedelela kukaZuma iKhomishini kaZondo kanye neNkantolo yoMthethosisekelo kumele kumbeke kulowo mkhakha.”

I-Ahmed Kathrada Foundation iphikisene ngokuthi isicelo sokudlulisa icala akufanele sitholakale uma kubhekwa uhlobo lokudelelwa kukaZuma, ikakhulukazi njengoba kuqondiswe enkantolo ephakeme eNingizimu Afrika.

Ukwehlukaniswa Kwezinkathazo Zamandla

Isisekelo siphinde saphikisana nesinqumo seNkantolo yoKhetho sokuthi ukuhoxiswa kwesigwebo sikaZuma kuzothinta iSigaba 47(1)(e), saxwayisa:

"Lokho okutholakele kunomthelela omkhulu ekuhlukaniseni amandla futhi kuyincazelo esikholelwa ukuthi iNkantolo yoMthethosisekelo kumele icacise ngakho."

Isicelo sikaZuma sokuphikisa amajaji

Ephendula leli cala, uZuma ufake isicelo esiphikisayo efuna ukuthi amajaji ayisithupha eNkantolo yoMthethosisekelo angabe esakwazi ukwengamela isicelo sakhe sokudlulisa icala, ekhala ngokungachemi. Uveze ukuthi okungenani amajaji ayisithupha athotshiswa ngokuchema futhi abakulungele ukwahlulela udaba lwakhe ne-IEC. Phakathi kwabo kukhona iNhloko yamaJaji uRaymond Zondo, nakuba engeke abambe iqhaza ekuqulweni kwaleli cala.

Njengomholi kanye nomongameli woMkhonto weSizwe Party, uZuma usalokhu esemqoka wokuqondiswa yiqembu. Isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo yisona esizonquma ukuthi angaqhubeka yini nokubamba iqhaza kwezombusazwe ephalamende noma akhishwe ngenxa yerekhodi lakhe lobugebengu.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu