MK IQEMBU

Inkantolo Yokhetho Ihambisana ne-MK Party Iphikisana ne-ANC Embangweni Wokubhalisa

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Inkantolo Yokhetho Ihambisana ne-MK Party Iphikisana ne-ANC Embangweni Wokubhalisa

Enqubeni ephawulekayo yezomthetho, iNkantolo yoKhetho isanda kukhipha isinqumo esivuna uMkhonto weSizwe (MK) Party, iqinisekisa ukuthi iKhomishana Ezimele Yokhetho (IEC) iyahambisana nezindinganiso zomthetho ngesikhathi sokubhaliswa kweqembu. Lesi sinqumo sihlasele i-African National Congress (ANC), ethathele izinyathelo zomthetho i-MK Party—ehlangene nowayengumengameli wezwe, uMnuz Jacob Zuma, ikhala ngokuthi ayizange ilandele imigudu efanele yomthetho ngesikhathi izama ukubhalisa kwa-IEC.

Okutholwe Ngumthetho kanye Nesinqumo Senkantolo

IJaji uLeobogang Modiba, obengamele leli cala, uthole ukuthi isicelo se-ANC singenabo ubulungiswa, ekubona kungaphuthumi futhi kungasemandleni enkantolo ukuthi sicutshungulwe, njengoba kubika i The Citizen. UModiba ugqamise ukwehluleka kwe-ANC ukuveza izizathu zokubambezeleka kwayo ekufuneni usizo lwezomthetho, wathi,

“I-ANC yehlulekile ukuchaza ukuthi kungani kwathathwa isinqumo sokuthi ithathelwe izinyathelo ezinqala ezinkantolo. I-ANC bekumele iqale lezi zinyathelo enkantolo zingakapheli izinsuku ezintathu iqembu le-MK libhalisiwe.”

Esinqumweni esivumelana ngazwi linye, inkantolo isichithile isicelo se-ANC, yathi:

“Sithola ukuthi akukho okuphambene nomthetho mayelana nokubhaliswa Iphathi ye-MK ngephini lesikhulu esiphezulu sokhetho,”

Lesi sinqumo sigcizelele ukuphuthwa kwamathuba e-ANC okuphonsela inselelo ukubhaliswa kwe-MK Party futhi saveza ukuthi noma yimuphi umzamo wokusula ukubhaliswa kwe-MK Party ngalesi sikhathi uzoba yize. Inkantolo iphinde yaphawula ukuthi ukungasebenzi kwe-ANC kuze kube uJacob Zuma isimemezelo sokujoyina i-MK Party kube nesandla esinqumweni sayo. I-MK Party yabhaliswa ngokusemthethweni nguJabulani Khumalo ngoSepthemba wonyaka odlule.

Imithelela kanye Nezinselele Zomthetho Ezizayo

Lesi sinqumo sandulela ukungqubuzana komthetho okuzayo eNkantolo eNkulu yaKwaZulu-Natal eThekwini, lapho i-ANC kanye ne-MK Party bezophikisana nezinsolo zokuphulwa kwamalungelo okushicilela mayelana negama nelogo yeqembu. I-ANC ithi ibambe iqhaza uphawu lokuhweba ku-MK, ekhombisa ukubaluleka kwayo ngokomlando njengophiko lwezempi lwe-ANC eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule.

Lesi sinqumo sivumela i-IEC ukuthi igxilise ukunaka kwayo emalungiselelweni okhetho, okuphawula umzuzu obalulekile ezimpini eziqhubekayo zomthetho phakathi kwalezi zinhlangano zezombusazwe. Lokhu kubonakale njengesigaba sokuqala ezingxabanweni zenkantolo phakathi kwe-ANC ne-MK Party, njengoba kusazoqhutshekwa nokuqulwa kwecala eNkantolo eNkulu yaseThekwini, kubhekwana nengxabano mayelana nokusetshenziswa kwegama nophawu lwe-MK.

Ukucabangela Isimo Sezomthetho Nezepolitiki

Leli cala ligqamisa ukuguquguquka kwezomthetho nezepolitiki okuyinkimbinkimbi phakathi kwenqubo yokhetho yaseNingizimu Afrika kanye nokubhaliswa kwamaqembu. Isinqumo senkantolo sigcizelela ukubaluleka kokuthobela izikhathi zenqubo kanye nemithelela engase ibe khona yezindlela zezombusazwe ekumeni kwezomthetho.

What questions does this case raise about political strategy and legal tactics in the context of party registrations and electoral competitions?

This development prompts us to consider the broader implications for political strategy and the significance of timely legal action in the sphere of political party registration and competition. How do these legal outcomes affect the balance of power and the landscape of political alliances and rivalries in the lead-up to elections?

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu