MK IQEMBU

Manje uBaleka Mbete Uzwakalisa Ukudumala Ngokujoyina KaZuma Okusha Kwezepolitiki

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Manje uBaleka Mbete Uzwakalisa Ukudumala Ngokujoyina KaZuma Okusha Kwezepolitiki

Njengoba lukhula uhlu lwamalungu e-ANC amelene noZuma, uBaleka Mbete, owayenguSihlalo kazwelonke we-African National Congress (ANC) nowayenguSomlomo wePhalamende, kubukeka sengathi ujutshwe wuhulumeni kaRamaphosa, futhi usezwakalise ukudumala kwakhe. Iqhinga likaJacob Zuma lezepolitiki lakamuva. UZuma, owayenguMengameli waseNingizimu Afrika, uphonsele inselelo iqembu loMkonto weSizwe njengoba izwe selibheke okhethweni oluhlelelwe uMeyi 29.

UMbete uzwakalise ukumangala kwakhe ngokuzimisela kukaZuma ukukhankasela elinye iqembu, phezu kokuba esenesikhathi eside ehlangene ne-ANC—iqembu elizishaya isifuba ngomlando weminyaka eyikhulu. Ukusabela kwakhe kugcizelela umuzwa obanzi wokukhaphela okuzwiwa abaningi ku-ANC, kubhekwe umlando kaZuma kanye nokukhetha kwamanje.

“Kuyadumaza kulabo ebesisebenza naye abebecabanga ukuthi siyamazi kodwa manje usezichaze ngenye indlela. Ngicabanga ukuthi abantu baseNingizimu Afrika kumele bahlaziye kahle ukuthi kusho ukuthini lokhu, ukuthi ungubani futhi umeleni.”

Ngale kokuzamazama kwezepolitiki, iNkantolo yoKhetho eBloemfontein isimise okwesikhashana isinqumo ecaleni eliphakathi kwe-ANC ne-ANC. Umkhonto weSizwe (MK), iphinde iqinise ukulangazelela mayelana nokushayisana kwezincomo zikaZuma eziyimpikiswano.
Ikhorasi Elihlanganisiwe Lokungavunyelwa

Inkulumo kaMbete iyingxenye yeqembu elikhulu lokungaphasiswa kwaleli qembu eliqhamuka ezinhlakeni ezahlukene zobuholi be-ANC nabalandeli bayo. Ukumangala kwakhe ngesenzo sikaZuma kunanelwe nawukuphoxeka kwakhe ngokukhetha kwakhe ukweseka iqembu eliphikisayo—isinqumo esingaphonseli inselelo ubumbano lwe-ANC kuphela kodwa esibuye siphakamise imibuzo ngokwethembeka nobuqotho kwezombusazwe.

Ugxeke ukuphambana kukaZuma, eveza ukuthi ngeke akwazi ukukhankasela iqembu elithile ube uzitshela ukuthi uyilungu lalo. Lokhu kungqubuzana, ngokusho kukaMbete, kuwukuchezuka okusobala ezimisweni ezabhebhezela umzabalazo wenkululeko, umzabalazo yena noZuma ababeyingxenye yawo.

“Awukwazi ukuba yilungu le-ANC ukhankase ukuphikisa; lokho kungukuphikisana. Uzichaze ngokuthi akahambisani nezimiso zalokho okumele sikuzabalaze,”

UMbete wabelane ngale micabango ngesikhathi ekhumbula iMpi yaseCuito Cuanavale e-Angola, umcimbi okhombisa ukumelana nobumbano, ohluke kakhulu noqhekeko olukhona.

Abanye abantu abaqavile, okubalwa kubo usonyunyana uZwelinzima Vavi kanye noNobhala-Jikelele we-ANC, uMnuz Fikile Mbalula, nabo bazwakalise ukukhathazeka kwabo, bekhombisa ukujula kwenhlangano mayelana nomkhombandlela nobuholi bayo. UVavi, ikakhulukazi, uyazisola ngokweseka kwakhe uZuma phambilini, akubize “njengephutha elibi” futhi ekhombisa umthelela wobuholi bukaZuma ezweni nakwi-ANC.

UMbalula kanye noMengameli wophiko lwentsha ye-ANC, uCollen Malatji, baphinde bagqamisa izinselelo zamasu ezilethwe isenzo sikaZuma, bephakamisa umzamo wamabomu wokuhlakaza isisekelo sokwesekwa kwe-ANC ngokuqhakambisa izinhlaka zezombusazwe ezincane.

Imithelela Yenguquko Yepolitiki KaZuma

Njengoba isizwe sibheke okhethweni oluzayo, ukugqama kwesinqumo sikaZuma sokungasekeli i-ANC kodwa ukugunyaza inhlangano yezepolitiki esanda kusungulwa kuqubula imibuzo enzima mayelana nomthelela ongemuhle kwezepolitiki eNingizimu Afrika. Lesi sinyathelo asigcini nje ngokubumba kabusha umlando kaZuma kodwa siphinde senza kube nezingxoxo ezibanzi mayelana nokwethembeka kweqembu, ubuholi kanye nekusasa le-ANC.

Njengoba kwenzeka lesi sibhicongo, umuntu uyazibuza ukuthi: Yiziphi izisusa eziyisisekelo zokusekela kukaZuma iqembu loMkonto weSizwe, futhi lesi sinqumo sizoba nomthelela onjani ekusebenzeni kwe-ANC okhethweni oluzayo?

Inkulumo mayelana nesinqumo sikaZuma sepolitiki yakamuva iveza ingxubevange yokwethembeka, amasu, nokuhlukana ngokwemibono. Inxusa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bahlole ngokujulile izinto eziqhubekayo, baqonde ukubaluleka komlando we-ANC kanye nezindaba eziguqukayo zezombusazwe eziqhubeka nokubumba ikusasa lesizwe.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu