MK IQEMBU

Ukukhala kukaJacob Zuma Kubalandeli be-MK Party

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
uJacob zuma

Emhlanganweni obukhuthazayo obuKwaXimba, ngaphandle nje kwaseCato Ridge, owayenguMengameli Jacob Zuma wethula inkulumo enzima kubalandeli be MK Party. Lo mcimbi uqondane nesikhathi esibucayi esibhekene nesigungu esiphezulu se-ANC esizithole sesiphambanweni, sidingida indlela okumele sithathwe ngayo kulandela ukwesekwa kukaZuma wumphakathi ngale nhlangano esanda kusungulwa.

Ukuvela nenkulumo kaZuma KwaXimba—isifunda ebesaziwa njengesizinda se-ANC phambilini ngenxa yobuningi bamalungu ayo—kuhunyushwe njengenselelo eqondile kuKhongolose, okukhomba i-MK Party njengembangi esabekayo okhethweni oluzayo lwesifundazwe nolukazwelonke.

Ekhuluma nezinkumbi zabantu, uZuma ukhombise impumelelo yokuqala kahulumeni ekulweni nokungalingani, ububha kanye nokuntuleka kwemisebenzi kusukela kwaqala ukubusa ngentando yabantu. Nokho ukhale ngokuqubuka kabusha kwalezi zinkinga, wathi, “Sesifinyelele iminyaka engu-30 yenkululeko, futhi sekuphinde kwavela ubumpofu nokuhlupheka” egqamisa indida yobunzima obunjena okwenzeka ngaphansi kokuphatha kwalabo abake balwela inkululeko.

Ukuphinde angenele uZuma kwezombusazwe kwacaca njengoba egqugquzele abalandeli be-MK Party ukuthi bahlale beqinile, bangayinaki izinkulumo ezingezinhle ezibhekiswe eqenjini nakuyena. Ugcizelele ukubaluleka kwempelasonto ezayo yokubhalisela ukuvota, wanxusa abalandeli ukuthi baqinisekise ukuthi babhalisele ukuvota.

Ukudalulwa kwesinqumo sikaZuma sokweseka nokuvotela i-MK Party, ngesikhathi egcina ubulungu bakhe ne-ANC, kwaqubula izinkulumo eziningi mayelana nezinyathelo ezingase zimqondise izigwegwe. UMnuz Bheki Mtolo, onguNobhala we-ANC esifundazweni eKZN, ukhulume nalezi zikhalo, wathi amalungu e-ANC ahlangene ne-MK Party nanoma iyiphi enye inhlangano yezepolitiki emelene ne-ANC azomiswa ngokushesha futhi abuyekezwe izigwegwe.

Engqungqutheleni yakamuva, i-NEC idingide udaba lukaZuma, yagcizelela isidingo sokuthi noma yisiphi isinqumo sihambisane nohlaka lomthethosisekelo we-ANC. UZizi Kodwa, oyilungu elibalulekile ku-ANC e-KZN kanye nelungu le-NEC, ukuqinisekisile ukuthi kugxilwe ekutholeni ukunqoba okhethweni oluzayo kunokugxila kunoma yiliphi iqembu elithile, okuhlanganisa ne-MK Party.

Abahlaziyi bezepolitiki bazwakalise ukukhathazeka kwabo ngokumanqika kwe-ANC ukulungisa lolu daba noZuma. UThabani Khumalo kanye noNtsikelelo Breakfast bobabili bakugxekile ukusabela kancane kwe-ANC, bagqamisa imiphumela engemihle engase ibe khona ngokubonakala sengathi uyahluleka ukwenza izinqumo kanye nokubaluleka kokugcina ukuziphatha kweqembu ukuze kugcinwe ubumbano nobuqotho.

Isimo esikhona sigcizelela ubunkimbinkimbi bokwethembeka kwezepolitiki kanye nezinselelo uKhongolose abhekana nazo ekulawuleni ukungezwani kwangaphakathi kanye nesimo esibanzi sokhetho. Izimpendulo nezinqumo ezithathwe emasontweni ezayo zizobaluleka ekuchazeni isu nokubumbana kweqembu ngaphambi kokhetho.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu