MK IQEMBU

UThabo Mbeki Akakwazi Ukuyeka Noma Ujutshelwe Ukuhlasela UZuma?

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
UThabi Mbeki Akakwazi Ukuyeka Noma Ujutshwe Ukuyohlasela uZuma

UThabo Mbeki wethule ukugxekwa kukaJacob Zuma ngesikhathi exoxisana nabafundi baseThabo Mbeki African School of Public and International Affairs, esiseNyuvesi yaseNingizimu Afrika ekhempasini yaseMuckleneuk ePitoli.

UMbeki wathwesa uZuma owayeyisekela lakhe nowabuye wamchitha, ngokuhlela itulo lokuhlakaza intando yeningi yaseNingizimu Afrika esebenzisa iSouth African Revenue Service (Sars), ethi uZuma wayehlela imizamo yokudicilela phansi kwaSars, ngenhloso yokubhidliza uhlelo lombuso wentando yeningi.

Ube esechaza kabanzi ngombhedo nephutha lokuthi umuntu abe yingxenye yobuholi be-ANC kodwa emele enye inhlangano yezepolitiki, konke lokhu enethemba lokuthi i-ANC izowa ekubuseni.

NgoZibandlela (December) wonyaka odlule, uZuma wamemezela inhloso yakhe yokweseka labo abasanda kusungulwa uMkhonto weSizwe Party (MKP), esho ukwenqaba kwakhe ukweseka “i-ANC ngaphansi kukaRamaphosa” kodwa agcine ubulungu bakhe be-ANC. Lesi sinyathelo sihehe ukubhekisiswa kwaso, kanti uMbeki nguyena owakamuva ukugxeka.

Ukungaboni ngaso linye phakathi kukaMbeki noZuma kuqale ngo-2005 ngesikhathi bephethe njengomengameli kanye nephini likamengameli ngokulandelana. UZuma wabhekana nokuxoshwa nguMbeki ngenxa yamacala enkohlakalo, abuye ahoxiswa, avumela uZuma ukuba anyukele kwesobumengameli be-ANC ngo-2007 ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela yasePolokwane, ukunqoba okwaholela ekutheni uMbeki esule ngo-2008.

Umholi we-EFF uvikele uZuma, egxeka uMbeki ngezinsolo zokuzenzisa, eveza umlando wabo bobabili wokweseka izinhlangothi eziyizimbangi ze-ANC. Ugqamise indima kaMbeki obekumele ayidlale ekusungulweni kweCongress Of the People, okuyiqembu elihlukene elakhiwe abalandeli bakaMbeki ngemuva kwengqungquthela yasePolokwane.

“Ngithola ukuphawula kukamengameli uMbeki kungahambisani kakhulu; ngasizathu simbe umengameli uMbeki ucabanga ukuthi besingazi ukuthi nguyena owasungula iCope, akhohlwe wukuthi uyena obethi ngeke ayikhankasele i-ANC.

UMalema usole uMbeki ngokuntula ukuzimela uZuma akuveza ngokuphumela obala kweqembu.

“UMbeki wenza konke okwenziwa ngumengameli Zuma, okuwukugunyaza iqembu elithile… yingakho uMbalula [Fikile] wayembiza ngo ‘Dalai Lama’.”

UMalema uthembise ukuthi abantu ababalulekile be-ANC bebengeke baphambukele kuCope ngaphandle kokuvuma ngekhanda kukaMbeki, egxeka isikhathi sikaMbeki sobumengameli ngokukhula kokungalingani kanye nokuntuleka kwemisebenzi.

UDkt John Molepo onguSolwazi wezokuPhathwa koMphakathi eNyuvesi yaseNorth West, ukubone kufanelekile ukugxeka uZuma, uDkt John Molepo, wakugqamisa njengokukhombisa ukuphatheka kabi ngokungathembeki kukaZuma ku-ANC nemigomo yayo.

“Lokhu kubukeka kuwukuziphatha okungafanele kunoma yiliphi ilungu lomphakathi noma yiliphi ilungu le-ANC. Ubani ofuna ukubona iphathi yakhe ifa?

UMolepo ubuke ukugqashuka kukaMbeki njengokutshengisa ukuphatheka kabi kwekhehla lokukhashelwa ezinhlakeni, ehlose ukubuyisa ukuhleleka nobuqotho phakathi kwezinguquko zeqembu.

Yini Elele Ngaphansi Kwezingxabano Zangaphakathi ze-ANC?

Le nkulumo iphakamisa imibuzo efanele mayelana nokwethembeka, ukubusa, kanye nomkhombandlela wekusasa we-ANC. Yini egqugquzela usopolitiki osemnkantshubomvu ukuthi aphonsele inselelo isimo esikhona eqenjini lakhe? Futhi ngobubanzi, yini imiphumela yalezi zimpi zangaphakathi zombuso wentando yeningi eNingizimu Afrika?

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu