MK IQEMBU

UMkhonto weSizwe Uphikisa isinqumo seKhomishini yoKhetho ngoZuma

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
UMkhonto weSizwe Uphikisa isinqumo seKhomishini yoKhetho ngoZuma

Iqembu loMkhonto weSizwe (MK) selithathe isinqumo esiqinile ngokumelene neKhomishini yoKhetho yaseNingizimu Afrika (IEC), iyisola ngokwahlulela kungakafiki isikhathi owayenguMengameli Jacob Zuma okhethweni oluzayo ngoMeyi 29. Iphathi ye-MK, isinqumo se-IEC sokukhipha uZuma ohlwini lwabazongenela ukhetho asigcini nje ngokungenasisekelo kodwa sihlukumeza namalungelo akhe ezepolitiki.

Izizathu Zomthetho Zokudlulisa Izikhalazo

Esidlulisweni esiningiliziwe esidluliselwe eNkantolo yoKhetho, ithimba labameli be-MK libeke izizathu ezimbalwa elikholelwa ukuthi i-IEC yenza iphutha ngokuhoxisa uZuma. Lokhu kubalwa nokwehluleka ukwazisa iqembu ngokuphikisana nokukhethwa kukaZuma, ukweqisa kwegunya le-IEC mayelana nobulungu ePhalamende likazwelonke, nokuchema noZuma, okugqanyiswe yisimemezelo ngaphambi kwesikhathi sikaKhomishana we-IEC, uJanet Love, ebeka ukuthi uZuma akafaneleki.

Isisekelo Sokungafaneleki

Umdonsiswano usukela ekuboshweni kukaZuma ngo-2021, kulandela ukunqaba kwakhe ukuqhubeka nokwethula ubufakazi kwiKhomishini kaZondo mayelana nezinsolo zokuphangwa kwezinsiza zombuso ngumndeni wakwaGupta kanye nabalingani bakhe. I-IEC ibalule ukuboshwa kukaZuma isikhathi esingaphezu kwezinyanga ezingu-12 ngaphandle kokunikezwa ithuba lokuhlawuliswa njengesizathu sokukhishwa kwakhe ohlwini lwabazongenela ukhetho.

Impikiswano Yokufaneleka

Iqembu le-MK liphonsela inselelo isinqumo se-IEC emikhakheni eminingi, lithi amalungelo kaZuma ezepolitiki ahlukunyezwe ngokungafanele. Bagomela ngokuthi udaba lukaZuma, elokubukela phansi umphakathi esikhundleni sokugwetshwa ngobugebengu, akufanele limenze angafaneleki. Ngaphezu kwalokho, bagqamisa ukuthi isigwebo sikaZuma sehliswe saba yizinyanga ezintathu ngemuva kokudedelwa nge-parole yezokwelapha futhi ethola nokukhululwa kukamongameli, ngaleyo ndlela angafinyeleli izinga lokuhoxiswa komthethosisekelo.

Leli qembu lifana necala lango-2009 elithinta uWinnie Madikizela-Mandela, lapho inkantolo yakhipha isinqumo esivuna ukufaneleka, iphakamisa ukuthi isethulo siyahambisana nelungelo likaZuma lokungenela ukhetho. Njengoba uhlu lokugcina lwabangenele ukhetho luzoshicilelwa ngo-April 10, isinqumo seNkantolo Yokhetho silindelwe ngabomvu.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu