MK IQEMBU

INkantolo Yokhetho Ivuna Isikhundla sikaJacob Zuma

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
INkantolo Yokhetho Ivuna Isikhundla sikaJacob Zuma

Esimeni esibalulekile somthetho, iNkantolo yoKhetho inqume ukuvumela lowo owayenguMengameli waseNingizimu Afrika uJacob Zuma ukuba afakwe ohlwini lwabazongenela ukhetho loMkhonto weSizwe Party (MK Party) okhethweni oluzayo. Lesi sinqumo, esidalulwe ngoLwesibili, siguqula isinqumo saphambilini seKhomishini yoKhetho yaseNingizimu Afrika (IEC) eyachitha uZuma ngenxa yokudelela kwakhe ukugwetshwa kwakhe yinkantolo, okuhlanganisa nesigwebo sezinyanga ezingu-15 ejele, njengokunquma kweNkantolo yoMthethosisekelo. Inkantolo Yomthethosisekelo.

Isinqumo senkantolo ngoLwesibili sikuchithile ukugunyaza kwe-IEC kokuphikisa ukuqokwa kukaZuma, sathi,

"isinqumo se-IEC ngokwemibandela eyasivumela ukuthi siphikisane noZuma ovele ohlwini lwe-MK Party 'sibekwe eceleni bese sifakwa esikhundleni salokhu okulandelayo: 'Ngalokho ukuphikisa kuyachithwa'."

Ngokuphawulekayo, inkantolo iye yagodla ekukhokhiseni noma yiziphi izindleko, futhi isizathu sayo esiphelele sesinqumo asizange sidalulwe ngokushesha.

Impendulo ye-MK Party Esinqumweni

Ngemva kwesimemezelo senkantolo, i-MK Party izwakalise ukwaneliseka kwayo nomuzwa wokuqinisekisa.

“Sijabule kakhulu futhi siqinisekisiwe. Lesi yisinqumo esiwumlando nesiyingqophamlando esigomela umthetho. Sesifikile isikhathi sokuthi izwe libuyele ezandleni zalo ezifanele. Sikubonile okwenziwe yi-IEC futhi lesi sinqumo siyakuqinisekisa ebesikushilo futhi sizizwa siqinisekiswa yisinqumo,”

wabelane ngomkhulumeli we-MK Party, uNhlamulo Ndhlela.

Ukuma kwe-IEC, ecaphuna izigaba 47 no-106 zoMthethosisekelo waseNingizimu Afrika—ezichaza kabanzi ngemibandela yokufaneleka ukuba amalungu ePhalamende Likazwelonke naseziShayamthetho zezifundazwe—ngaphambilini kwaholela ekubeni uZuma angafaneleki ngenxa yesigwebo sakhe sasejele.

Izimpikiswano Zomthetho Nokumela

U-Advocate Dali Mpofu SC, obemele lowo owayengumengameli, uphikise isinqumo se-IEC, wathi uZuma uncishwe amathuba kungafanele. UMpofu uveze ubungqayizivele besimo sikaZuma, ngenxa yokungaqulwa kwecala noma isicelo, kanye nokushintshwa kwesigwebo sakhe nguMengameli uCyril Ramaphosa.

Ngakolunye uhlangothi, u-Advocate Tembeka Ngcukaitobi SC, omele i-IEC, usivikele isicelo sekhomishana soMthethosisekelo, wathi ukushintshwa kwesigwebo akusiphikisanga isinqumo sokuqala seNkantolo yoMthethosisekelo.

Phambilini i-MK Party ike yazwakalisa ukuzethemba ekuchithweni kwesinqumo se-IEC, isigxeka njengokuchema nephutha ngokomthetho, yaphinde yagcizelela ukuzibophezela kwabo ekuvikeleni amalungelo kaZuma.

Ukusabela kanye Nemiphumela

I-IEC, ngomlomo wePhini le-CEO uMawethu Mosery, ithe izoyeka ukuphawula kuze kube kuqhutshwa izingxoxo zangaphakathi.

Umhlaziyi wezepolitiki uThabani Khumalo ubheke isinqumo senkantolo njengomzuzu obalulekile wokuthi i-MK Party ikwazi “ukuphazamisa” isimo sezepolitiki eNingizimu Afrika. UKhumalo ucacise ngemiphumela yesinqumo sabavoti kanye nokuzinza kwesimo sezombusazwe, ebeka ukuthi i-MK Party, nakuba ingeke ithole iningi elinamandla, ingaba nomthelela omkhulu ekulinganeni kwezepolitiki.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu