MK IQEMBU

UNobhala Jikelele we-ANC uMnuz Fikile Mbalula Ethula Inkulumo Ezwakala “Amahlebezi”

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
UNobhala Jikelele we-ANC uMnuz Fikile Mbalula Ethula Inkulumo Yamahlebezi

UNobhala Jikelele we-ANC, uMnuz Fikile Mbalula, usanda kuchitha izinsolo mayelana nesinqumo sokuqondiswa kwezigwegwe kowayengumengameli wale nhlangano. Ukuqagela kunyukile ngemuva kokubikwa ukuthi kuzolalelwa icala ngoLwesibili oluzayo. Lezi zindaba zilandela iziphakamiso zaphambilini zokuthi ukulalelwa kwecala kuzohlehliswa ngemuva kokhetho ngenxa yokukhathazeka kwezokuphepha eLuthuli House eGoli.

Njengoba kuqubuka amahlebezi, incwadi okusolakala ukuthi yathunyelwa kowayenguMengameli uZuma nguRalph Mgijima, ongusihlalo wekomiti likazwelonke lokuqondisa izigwegwe, ikhombisa ukugudluzwa kwefomethi ehlelelwe uMeyi 7, ngokusho kweSABC News.

Ukuqondiswa kwezigwegwe kuvele ngemuva kokuthi uZuma, osephethe izintambo MK Party, umemezele inhloso yakhe yokuvotela i-ANC okhethweni oluzayo, nakuba esaqhubeka nobulungu.

Kodwa-ke, uMbalula ucacise esithangamini nabezindaba sangeSonto eGoli ukuthi ngisho nohlelo olubuyekeziwe lokulalelwa kwecala selumisiwe. Ube esechaza ngokuthi ikomiti likazwelonke lokuqondisa izigwegwe liyalelwe ukuthi limise okwesikhashana ukuqulwa kwecala elithinta uZuma, okuhlanganisa nalokhu okuhlelwe ku-inthanethi.

“Cha, sithe i-NDC (ikomiti likazwelonke lokuqondisa izigwegwe) kumele ime kancane, kuhlanganisa ne-virtual, kuze kudlule ukhetho. Asilindele lutho oluzokwenzeka ngoLwesibili, njengoba nomyalelo sewazisiwe,” kusho uMbalula.

Uphinde wazwakalisa ukukhathazeka ngamaqembu athile asebenzisa isikhathi sokhetho ukuze adicilele phansi intuthuko yeningizimu Afrika. Ngenxa yalokhu kukhathazeka, kuthathwe isinqumo sokuthi kuhlehliswe ukuqulwa kwamacala okuqondiswa kwezigwegwe ekomkhulu leqembu.

“Ekwenzeni lo msebenzi futhi okusekelwe ekuhlolweni kwesimo sezokuphepha esikhona eLuthuli House i-SGO (ihhovisi likanobhala Jikelele) yelulekwa ngokuthi izinto ezingase zihehe imibuthano emikhulu engase zibangele ukuziphatha okunodlame noma okuphazamisayo akulungile, ikakhulukazi njengoba sekusondele usuku lokhetho,” kuchaza uMbalula.

“Lokhu kubhebhezelwa nayimisebenzi yamaqembu athile epolitiki ehlela imibhikisho nokuhlala eLuthuli House.

UMbalula ugcizelele umsebenzi osemthethweni wesigungu esiphezulu se-ANC sokuhlonipha isithunzi sekomiti eliqondisa izigwegwe sibe siqinisekisa ukuphepha kwamalungu alo.

Emazwini akhe uMbalula ubhekise kuZuma ngokusobala egqamisa uqhekeko lwesenzo sakhe ekubumbaneni kweqembu.

“La malungu emehlweni amalungu e-ANC kanye nomphakathi asulile noma azixosha ku-ANC. Ngaphandle kwaleli qiniso, i-ANC izibophezele ekulawuleni umthetho futhi ilandela izinqubo zemibandela ezibekwe kuMthethosisekelo we-ANC, okuhlanganisa nezinqubo zokuqondiswa kwezigwegwe.

“Ezinye zalezi zinhlaka, okuhlanganisa ababengabaholi be-ANC, ngezimemezelo zabo nangezenzo zabo bazibeke ngaphandle kwe-ANC ngokuphula uMthethosisekelo wayo, isivumelwano esiqinile phakathi kwenhlangano namalungu ayo.”

UMbalula ukugcizelele ukuzinikela kweqembu ekukhuliseni nasekulungiseni amalungu nabaholi uma kunesidingo, egcizelela ukuthi labo abaphambana nemigomo nemigomo ewumgogodla weqembu basengozini yokuhlukaniswa ne-ANC.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu