MK IQEMBU

Ingabe uJacob Zuma Angakwazi Ukuqhubezela Umkhonto weSizwe Party Empumelelweni?

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili

Ekwethulweni kwakamuva kwabangenele ukhetho eSishayamthetho Sikazwelonke okhethweni oluzayo lukazwelonke nolwezifundazwe lwangomhla zinga-29 kuNhlaba, igama lika-Jacob Zuma, owayenguMongameli waseNingizimu Afrika, lihamba phambili njengongenele ukhetho lokuqala loMkhonto weSizwe Party (MKP) osanda kusungulwa. Lesi simemezelo silandela isimemezelo sikaZuma sokusekela i-MKP ngoZibandlela odlule. Nakuba uZuma esanda kujoyina i-African National Congress (ANC) akakaze ahlukane nayo ukuxoshwa, ezibeka eqhulwini emkhankasweni wokhetho we-MKP.

Ukwakhiwa Kohlu Lukazwelonke Lwe-MKP

Uhlu lwe-MKP okhethweni luyingxube yabantu asebenesikhathi eside bengabambisene noZuma, izingwazi kwezombusazwe, nabaholi bamaqembu amancane ahlukene kanye nezinhlangano zezenkolo nezinye ezake zeseka owayengumengameli. Leli qembu libhaliswe ngokusemthethweni nguJabulani Khumalo, ophume isibili ohlwini lwe-MKP, ezikhundleni eziphezulu kuphinde kungene abantu abanohlonze okubalwa kubo uMnuz Sophonia Tsekedi, ongumengameli we-All African Alliance Movement (AAAM), ozwakalise ukweseka uZuma. njengomuntu ongenele ukhetho lukamongameli.

Uhlu oluputshuziwe, olusabalele kwabezindaba ngasekuqaleni koMgqibelo, luveza amanye amagama ahlobene kakhulu noZuma, okukhona kubo usomabhizinisi uRoy Moodley kanye noDes Van Rooyen, obalulwe ngesikhathi sakhe isikhashana njengoNgqongqoshe wezeziMali eNingizimu Afrika. UDuduzile Zuma, indodakazi kaZuma, naye uyingxenye yalolu hlu, okleliswe endaweni ka-18 ohlwini lukazwelonke.

UMnuz Visvin Reddy, owake wajoyina i-ANC noseyikhansela le-African Democratic Change (Adec) eThekwini, ungene esikhundleni sesishiyagalolunye. UReddy, obenamadlelandawonye neDemocratic Alliance kanye neMinority Front esikhathini esedlule, usanda kuxwayisa ngokuvukela umbuso okungenzeka uma i-MKP ibhekana nezinselelo zokubhalisa ezivela kwiKhomishini yoKhetho yaseNingizimu Afrika (IEC). Ngemuva kwesexwayiso esishubile sikaMengameli Cyril Ramaphosa mayelana nezinsongo zokuboshwa kwalezi zinkulumo, uReddy uxolisile, wathi amazwi akhe awahunyushwanga ngendlela.

Abanye abafakwe ohlwini lwe-MKP yizibalo ezinjengoDavid Skosana, umlingani wowayenguMvikeli woMphakathi noyilungu lePhalamende le-Economic Freedom Fighters (EFF) uBusisiwe Mkhwebane, noSipho Mbatha, owayeyilungu lePhalamende le-EFF. Lolu hlu luhlanganisa noGlen Taaibosch, isishoshovu samaKhoi San, kanye noWesley Douglas, umshumayeli waseWestern Cape futhi owayeyilungu le-African Christian Democratic Party (ACDP).

Ekukhanyeni: Iphethini Yokuvuza

Lokhu kuputshuka kuyingxenye yendikimba ephindelelayo yokudalulwa kolwazi oluxhumene noMnuz Jacob Zuma noma ozakwabo abasondelene naye, okukhumbuza izigameko ezedlule ezibandakanya ukudalulwa okungagunyaziwe mayelana nokuboshwa kukaZuma kanye nemininingwane eyimfihlo yezempilo, ethinta intatheli uKaryn Maughan.

Njengoba isimo sezepolitiki saseNingizimu Afrika siqhubeka nokuthuthuka, ukuvela kwe-MKP ngaphansi kobuholi babantu abafana noJacob Zuma kukhomba isahluko esisha. Ngohlu oluhlukene lwabangenele ukhetho abavela ezizindeni ezihlukene, iqembu lihlose ukwenza umthelela obalulekile okhethweni oluzayo, elibonisa ukusebenzisana okuyinkimbinkimbi kwezombusazwe, ukwethembeka, kanye nesiqalo esisha kuntando yeningi yesizwe.

Umkhankaso kaJacob Zuma ukhanyisa iWestern Cape

U-Jacob Zuma, ekanye nendodakazi yakhe, ubematasa emkhankasweni wendlu ngendlu e-Belhar, eKapa, eNtshonalanga Kapa, bathola ukwesekwa okuphawulekayo endaweni ngayinye abayivakashelayo. UDkt. Glen Taaibosch, umholi ohlonishwayo wamaKhoi-San, naye uveze ukuba khona kwakhe kule mibuthano. Isikhathi sokunaka imiphakathi yomdabu siyaphela. I MK Party ithembise ukweseka kwayo abantu baseKhoi-San, izibophezela ukuthi izobasekela emzamweni wabo wokubuyisela umhlaba kanye nempahla yabo.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu