MK IQEMBU

UMongameli Zuma kanye neNkosi uLetsitsa Baxoxa Ngomhlaba Nokulinywa e-Bordeaux Farm

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
UMongameli Zuma kanye neNkosi uLetsitsa Baxoxa Ngomhlaba Nokulinywa e-Bordeaux Farm

Endaweni ebukekayo yaseBordeaux Farm, eKapa, owayenguMengameli uZuma ube nomhlangano obalulekile namuhla. Izingxoxo zakhe noNgangezwe Lakhe, iSilo uLetsitsa, zigxile kakhulu ezintweni ezibalulekile ezithinta umhlaba nezolimo.

Engxoxweni yabo, izihloko ezithinta ubunikazi bomhlaba, ukuthuthukiswa kwezolimo, kanye nezindlela zokuthuthukisa umkhakha wezolimo eNingizimu Afrika zagxila kakhulu. Le ngxoxo igcizelela imizamo eqhubekayo yokubhekana nomhlaba uguquko kanye nentuthuko yezolimo ezweni.

Ukuxoxisana phakathi kukaMengameli waphambilini uZuma kanye neNkosi uLetsitsa eBordeaux Farm akukhombisi nje igxathu eliya phambili ekubhekaneni nezindaba zezolimo nomhlaba kodwa kugcizelela nokuzibophezela kwe MK Party kanye nokuguqulwa komhlaba kanye nezolimo.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu