MK IQEMBU

U-Letsiri Phaahla Ushiya i-ActionSA ku-MK Party eLimpopo Shift

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
U-Letsiri Phaahla Ushiya i-ActionSA ku-MK Party eLimpopo Shift

Enguqukweni ephawulekayo kwezombusazwe eLimpopo, uLetsiri Phaahla, obesanda kungena esikhundleni sokuba nguSihlalo we-ActionSA esifundeni, usenqume ukulishiya iqembu. Lesi sinyathelo senzeke ezinyangeni ezintathu nje ebambe isikhundla sakhe, elandela uSello Lediga owehla esikhundleni ukuze agxile emsebenzini wakhe wokubhala.

Ukwesula Ngokungazelelwe

Lesi simemezelo siphume ngesitatimende esisemthethweni se-ActionSA ngoLwesihlanu, sidalule ukuthi bazisiwe ngesinqumo sikaPhaahla sokuhamba ngoLwesine. Isitatimende sigqamisa izinsolo zokuthi kunemali eheha uPhaahla MK Party, okuphakamisa umnyakazo othonywe izinzuzo zemali esikhundleni sokuhambisana nepolitiki noma umbono.

"I-ActionSA ikwamukele ukwesula futhi yanqamula ubulungu bukaSihlalo wayo wesifundazwe saseLimpopo, uLetsiri Phaahla, kulandela ukufunda ngokujoyina i-MK," kusho iqembu.

Ezokuxhumana zaleli qembu ziveze izizathu ezibaluliwe zikaPhaahla zokusula kwakhe ezihlobene nezinselelo zezinsiza futhi waveza nezingxoxo eziqhubekayo ne-MK, eqhathanisa ukweseka kwakhe umphakathi i-ActionSA.

“Kukholakala ukuthi emithonjeni ethembekile uPhaahla wanikezwa imali eningi ukuze ajoyine iMK. Lolu wuhlobo lwepolitiki yokuxhasa engenandawo kwa-ActionSA,” sizwakalisa isitatimende.

Ukugxeka kanye Nemiphumela

Isitatimende se-ActionSA siphinde sagxeka ukuguquguquka kwemibono nokuzibophezela kuka-Phaahla, siphakamisa ukukhashelwa kwezimiso zokuziphatha zobuholi ngokuhambisana ne-MK, iqembu elihlangene noMengameli wangaphambili uZuma.

“Ukunyakaza kukaPhaahla kuyicala elibhekene naye. Noma yimuphi umuntu oshiya i-ActionSA ukuze ajoyine i-MK ngokusobala udidekile ngokomqondo futhi, ngokusobala, unokuzibophezela okungatheni emqondweni wobuholi obuqotho uma buhambisana nezimiso zokuziphatha zikaMongameli wangaphambili uZuma.

Lo mcimbi wakhiwe njengengxenye yodaba olubanzi 'lwepolitiki yokusekela' eNingizimu Afrika, lapho ukwethembeka kwezombusazwe kubonakala sengathi kungaxoxisana ngakho ngokusekelwe ezinzuzweni zezezimali, ikakhulukazi njengoba kuza ukhetho.

Isizinda Nokulandelana kukaPhaahla

Uhambo lukaPhaahla lwezepolitiki nobuholi eLimpopo luyaphawuleka, njengoba kuneqhaza laphambilini elihlanganisa uSihlalo Wesifundazwe we-CONTRALESA kanye nokusebenza njengoNobhala WesiFundazwe we-ActionSA. Ukuhamba kwakhe kusho ukuphela kwesahluko esibalulekile emsebenzini wakhe wezepolitiki ngaphakathi kwe-ActionSA.

Emuva kokuphuma kukaPhaahla, uVictor Mothemela usezothatha isikhundla sokuba nguSihlalo wesiFundazwe we-ActionSA eLimpopo. UMothemela uletha isizinda esihlukene endimeni, onesipiliyoni eMbuthweni Wezokuvikela waseNingizimu Afrika, uMbutho Wamaphoyisa aseNingizimu Afrika njengoSayitsheni wabaseshi, kanye nomkhakha wezamabhizinisi.
Ngibheke Phambili

Njengoba isimo sezombangazwe saseLimpopo silungisa lezi zinguquko, ukuma kwe-ActionSA ngobuholi obuqotho kanye nokuphikisana nepolitiki yokuxhasana kugcizelela ukuzibophezela kweqembu ekuhlonipheni ubuqotho enkundleni yezepolitiki. Ezinyangeni ezizayo zizoveza ukuthi lolu shintsho luwathinta kanjani amasu nezikhundla zeqembu kwezombusazwe esifundazweni.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu