MK IQEMBU

Ukusuka Okusezingeni Eliphezulu Kunyakazisa I-ANC

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Ukusuka Okusezingeni Eliphezulu Kunyakazisa I-ANC

Osaziwayo kwezombusazwe waseNingizimu Afrika, owayengungqongqoshe weKhabhinethi, useke waba sematheni ngokushiya i-African National Congress (ANC), egxeka kakhulu iqembu ake wakhonza kulo. UMnuz Nathi Nhleko uzwakalise okukhulu ukungenami ngendlela i-ANC eqhubeka ngayo, ekhala ngokuthi le nhlangano isiphenduke into engaqondakali eqenjini aqala ukuyijoyina. Ugxeke uKhongolose ngokusebenzisa izindlela zokuqinisa umthetho nangalokho akubona njengokuhlakazwa kwezinkampani zikahulumeni.

Ubudlelwano noJacob Zuma kanye Nomzila Omusha Wezepolitiki

UNhleko, owaziwa ngokusondelana kakhulu nowayenguMengameli wezwe, uMnuz Jacob Zuma, uzithola esempambanweni yezindlela kulandela ukushiya kwakhe. Ekuqaleni konyaka, i-ANC imise uZuma ngoba eseka inhlangano yezepolitiki eqhudelana naye. UZuma usezihlanganise neqembu elisanda kusungulwa loMkhonto weSizwe (MK), elibambe iqhaza elikhulu emizamweni yalo yokuthola ukwesekwa ngaphambi kokhetho lukazwelonke lwamhla zingama-29 kuNhlaba.

Yize kungaqinisekiswa ukuthi uNhleko ungowaluphi uhlangothi kwezombusazwe, incwadi yokwesula ihambisana nemizwa efana naleyo uZuma ayizwakalisa ngesikhathi ememezela ukwethembeka kwakhe kuMK. Leli qembu elisha lisuselwa ophikweni lwamasosha omlando we-ANC, olwabamba iqhaza elibalulekile emzabalazweni wokulwa nobandlululo.

Izingxabano Nezokuvikela

Ngesikhathi engungqongqoshe wamaphoyisa kuKhabhinethi kaZuma, uNhleko wangena enkingeni ngokuvikela ukwabiwa kwezimali zikahulumeni - cishe u-$23 million - ukuze kuthuthukiswe umuzi kaZuma ozimele eNkandla. Uveze ukuthi lezi zindleko ziyizinyathelo ezibalulekile zokuphepha, okuhlanganisa nedamu lokubhukuda adume elibiza ngokuthi “ichibi lokucima umlilo” elizosetshenziswa ezimeni eziphuthumayo, elihambisana nezinye izakhiwo ezifana nenkundla yemidlalo yeshashalazi kanye nezindawo ezizivalekile zemfuyo.

Ukuvikela kukaNhleko lezi zindleko kwaba yinkulumompikiswano emphakathini nasephalamende, uNobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalula ngokuhamba kwesikhathi wathi uNhleko kwakumele aguqe “amanga” ephalamende, okuyinselelo uNhleko aphakamisa ukuthi ibe nomthelela esinqumweni sakhe sokushiya i-ANC.

“Eminyakeni embalwa edlule, ngibonile ukuthi angisayiboni le ANC engayijoyina, i-ANC okwakuwukuphela kwesifiso sayo kwakuwukukhulula abantu bakithi,” kuphawula uNhleko, ekhuluma ngokuphoxeka kwakhe ngokuguquguquka kwenhlangano ebhekelele ukusebenza kwezinkampani ezizimele kanye nokunciphisa ukusetshenziswa kwemali emphakathini. njengoba kubikwe i-Mail & Guardian.

UMnuz Bheki Mtolo, onguNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uphawule ngokushiya kukaNhleko “eshibhile,” ekhombisa ukuthi unenkolelo yokuthi umkhondo kaNhleko wezepolitiki uphazanyiswe yizenzo namazwi akhe njengongqongqoshe wamaphoyisa.

Isimo Sezombangazwe Esisengaphambili

Ukhetho lukazwelonke oluzayo luletha izinselelo ezinkulu ku-ANC, phakathi kwezibikezelo zokuguquguquka okungaba yingqophamlando ekusekelweni kwabavoti. Njengoba i-MK, ngaphansi kwethonya likaZuma, ihlose ukuthola ingxenye enkulu yevoti, ikakhulukazi endaweni okuzinze kuyo uZuma KwaZulu-Natal, i-ANC ibhekene nethemba lokulahlekelwa iningi layo okokuqala ngqa selokhu yangena emandleni ngo-1994.

Ukugxeka kukaZuma ubuholi bamanje be-ANC njengobungaphansi kwethonya “lombuso wabamhlophe” kwengeza enye inkimbinkimbi eguquguqukayo kwezombusazwe, okuphambene kakhulu nokuma kwe-ANC. Ngakho-ke ukhetho oluzayo, aluvivinyi nje kuphela ukuqina kwe-ANC kodwa nokushintsha kokwethembeka kwezombusazwe eNingizimu Afrika.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu