MK IQEMBU

Ingabe Sekuyisikhathi Se-IEC Yokubhekana Nezinsongo Zodlame Lokhetho eNingizimu Afrika?

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Ingabe Sekuyisikhathi Se-IEC Yokubhekana Nezinsongo Zodlame Lokhetho eNingizimu Afrika?

Jacob Zuma Iphathi ye-MK ubelokhu ekhipha izinsongo ezinolaka zokuqubuka kwezinxushunxushu uma izimfuno zabo zingahlangatshezwana nokhetho oluzayo. Kule sizini, akubona bodwa ababhekene necala lokusebenzisa amaqhinga okusabisa. Yize kunjalo kodwa i-Independent Electoral Commission (IEC) ithule ngokuphawulekayo ngalolu daba.

“Fa Cyril, fa!”

“Sithumela umyalezo omkhulu nocacile ku-ANC ukuthi uma lezi zinkantolo ezibanjwayo kwesinye isikhathi, uma zimisa i-MK, kuzoba nezinxushunxushu kuleli. Kuzoba nezibhelu ongakaze uzibone kuleli. Angeke kube khona ukhetho. Abekho abantu baseNingizimu Afrika abazovota.”

"Uma iqembu le-MK lingavunyelwe ukungenela ukhetho futhi liwine iningi lezingxenye ezimbili kwezintathu] ... sizoyivala ngokuphelele iNingizimu Afrika."

“Bakwethu, sinezinto ezimbili esingakhetha kuzo: noma siyazithoba, noma silwe… Uma kusho ukuthi kufanele sihlasele [i-IEC], ngizoza kini.”

Lezi zitatimende ezibekwe obala yizibalo ezihambisana neqembu likaMnuz Jacob Zuma, uMkhonto weSizwe (MK), ziveze ukukhathazeka okukhulu.

Lezi zimemezelo zidonse amehlo abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana okubalwa nomholi weSaftu uZwelinzima Vavi. UVavi, ikakhulukazi, uxwayise ngokuziba lezi zinsongo azibona ziyingozi enkulu ekuzinzeni kwezwe.

Phakathi kwezinto eziphathelene nokuqukethwe yividiyo, manje ekhishiwe ku-TikTok, ebonisa indoda egqoke izingubo ze-MK iqhumisa isibhamu neqoqo lezibhamu elibonakala ngemuva. Lo mbukiso udale izingxoxo mayelana nodlame olungase luxhumene neqembu le-MK, ikakhulukazi kukhunjulwa ukubandakanyeka kwamanye amalungu eqembu ezibhebheni zangoJulayi 2021 KwaZulu-Natal ezaholela ekufeni kwabantu.

Ukushona kukaVusimuzi Ntuli obengumgqugquzeli weqembu le-MK ekuqaleni kwalo nyaka sekwengeze ukuqina kwesimo, okukhombisa ukuthi kungenzeka lubhebhetheke udlame oluhlobene nezinto ezenziwa yiqembu.

I-Stoking Division kanye Nokwesaba

Isenzo seqembu i-MK akugcini nje ngokuveza amandla kodwa kubuye kuvuselelwe uqhekeko oludala njengoba kubikwa ukuthi uZuma ubekhuluma amazwi alulazayo kubahlali baKwaZulu-Natal. Okunye kuke kwaba nezigameko zokungaboni ngaso linye phakathi kwamalungu eqembu iMK namanye amaqembu ezepolitiki okuhlanganisa nophiko lwabafundi beDA okuholele ekutheni amalungu e-MK abekwe amacala okusabisa.

Imibiko yezigameko zokusatshiswa ezibalelwa ku-40 ezithinta i-ANC ne-MK igqamisa isimo esishubile esifundazweni iKwaZulu-Natal, okuyisifundazwe esaziwa ngokuguquguquka kwezepolitiki. Izinkundla zokuxhumana zibambe iqhaza elikhulu kulokhu kulandisa, njengoba kuvela amavidiyo ezingxabano phakathi kwamalungu eqembu le-MK nabalandeli be-ANC ku-inthanethi.

Imithelela Ebanzi Yentando Yeningi YaseNingizimu Afrika

Esikhathini esingaphansi kwezinyanga ezintathu ngaphambi kokhetho okungenzeka kube nombango omkhulu kulo emlandweni wentando yeningi yaseNingizimu Afrika, izinsongo ezisobala zeqembu le-MK, kanye nezinye izimpawu eziphazamisayo zodlame olungase lube khona ezinhlanganweni ezihlukahlukene zezombusazwe, zifuna ukunakwa ngokushesha.

Yize izitatimende zeqembu le-MK zingezinye eziqondile, kunezimpawu ezishaqisayo kwezinye izindawo eziphakamisa ukwemukelwa okukhulayo kodlame ezingxoxweni zezepolitiki. Kubikwe izigigaba zabantu abahlomile emicimbini yezombangazwe, eziveza ukukhathazeka ngokuphepha kwemibuthano yezombangazwe kanye namathuba okubhebhetheka okwengeziwe.

Ukuthula kwe-IEC ngalezi zindaba kuthinta ikakhulukazi, uma kubhekwa ukwephulwa okucacile koMthetho Wokuziphatha Wokhetho okwenziwa amaqembu ahlukene. Le mithetho iyakwenqabela ukusetshenziswa kodlame, ukusabisa, noma ukuthwala izikhali emicimbini yezepolitiki, nokho le mihlahlandlela ibonakala ishaywa indiva.

Ukuphuthuma kokuthi i-IEC iqinisekise igunya layo futhi ihloniphe imigomo yokuncintisana okhethweni olunokuthula nokungenzeleli akukaze kube mkhulu. Njengoba ubuqotho benqubo yentando yeningi yaseNingizimu Afrika busengcupheni, kudingeka isinyathelo esiwujuqu ukuvimbela izinsongo zodlame ekubukeni phansi inqubo yokhetho kanye nohlaka olubanzi lwentando yeningi.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu