MK IQEMBU

UBonginkosi Khanyile Ukhiphe Isexwayiso Esiqinile ku-ANC uFikile Mbalula Ngengxabano Yegama elingu-MK Party

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
UBonginkosi Khanyile Ukhiphe Isexwayiso Esiqinile ku-ANC uFikile Mbalula Ngengxabano Yegama elingu-MK Party

Esitatimendeni esiqinile, uBonginkosi Khanyile, umholi wentsha ongekho emthethweni weqembu elisanda kuzalwa uMkhonto weSizwe (MK), uxwayise unobhala-jikelele we-ANC uFikile Mbalula ngokukhipha izexwayiso eqenjini lakhe mayelana nokuthathwa kwemali ye-MK.

Ekhuluma nabalandeli bakhe ngesikhathi kunemibhikisho ehholo ledolobha laseThekwini ngoLwesihlanu olwedlule, uKhanyile uhlanganise amalungu eqembu lakhe ukuba ahlangane ngobuningi bawo ngoMashi 5 ukuze aphikisane nombono we-ANC ngalolu daba.

“Amagilavu acishiwe … sesikhathele inhlokodolobha yabamhlophe uCyril Ramaphosa noFikile Mbalula. I-MK [igama] ngeyethu nekaJacob Zuma,” kusho uKhanyile.

Ugqame kwezombusazwe ngokubandakanyeka kwakhe embuthweni iFees Must Fall, uKhanyile uhambisana neMK kulandela ubuholi bakhe. ukuxoshwa kusukela kuPatriotic Alliance ngoDisemba.

Waveza isidingo esicacile sokuqashwa unomphela kwabantu abahileleke ohlelweni olwandisiwe lwezemisebenzi yomphakathi, ehambisana nokugcizelela umbono weqembu mayelana nokufakwa kukahulumeni kwemikhakha ebalulekile.

“INingizimu Afrika ngeyabantu abamnyama. Sifuna umhlaba owantshontshwa ngu-Jan van Riebeeck ubuyiselwe kubantu. Abamhlophe namuhla benza sengathi izwe labo leli. Abantu abamhlophe banecala ngoba bahlomula ngobandlululo kanye nokubuswa kwamakoloni,” kusho uKhanyile.

Uzwakalise ukuphatheka kabi ngokungaphenduli kwezikhulu zedolobha ngesikhathi kunemibhikisho, eveza ukungasebenzi kahle kokuxhumana nabamele umasipala abangenawo amava.

UKhanyile uzwakalise ukuwethemba kwakhe iqembu ukuthi lingakwazi ukuthola iningi lezingxenye ezimbili kwezintathu okhethweni oluzayo lwangoMeyi 29.

Inkinga Yamanzi EsiFundeni saseThekwini

UGugu Mathonsi, obemele iMK esifundeni saseThekwini, uzwakalise ukukhathazeka ngokushoda kwamanzi okuqhubekayo, egcizelela isidingo esibalulekile sabantu samanzi ukuze baziphilise.

“Amanzi ayisidingo esiyisisekelo somuntu. Ngaphandle kwamanzi asikwazi ukwenza lutho futhi kusho ukuthi amalungelo ethu ayisisekelo aphucwa. Asikwazi ukupheka nokugeza izingane zethu zixoshwa ezikoleni ngenxa yalokho,” kugqamisa uMathonsi.

Iqembu seliphakamise izindlela ezimbalwa zokubhekana nenkinga yamanzi, okuhlanganisa ukwethulwa kwamamitha amanzi akhokhelwa kuqala, ukuthengwa kwemikhumbi ethwala amanzi, kanye nokuqaliswa kwezinqubo ezibanzi zokuhlola amanzi.

UMathonsi uthe ingxenye yezinselelo zosizo lwamanzi idalwe yizikhukhula zakamuva, wacela ukuthi umasipala asukumele ngokushesha ukulungisa ingqalasizinda eyonakele.

Idolobha linikezwe umnqamulajuqu wezinsuku eziyi-14 ukufeza lezi zidingo.

Imiyalezo KaKhanyile Eyedelela

Izinkulumo zikaKhanyile zigcizelele ukuphikiswa okuqinile kulokho akubona njengokulawula kobubodwa okwenziwa abantu ababalulekile ku-ANC kanye nohlelo olubanzi lwezenhlalo-mnotho.

“UFikile Mbalula uthi iMK ngeyabo, iMK ekaJacob Zuma MK Party ngowaBantu Abamnyama” “Sisempini yokulwa nokudliwa kwabamhlophe okungokaCyril Ramaphosa noFikile Mbalula kanye ne-NEC ye-ANC”

UBonginkosi Khanyile, uMholi wentsha ye-MK, umemezele, ebeka iphimbo lokudelela kanye nekhwelo lokuthi abalandeli bakhe bathathe izinyathelo.

Isifinyezo Samaphuzu Abalulekile

  • Isexwayiso sika Bonginkosi Khanyile: Ukukhuza okuqinile kuFikile Mbalula ngegama likaMK.
  • Mashi eThekwini: Kunxuswa abantu abaningi ukuba baphikisane nokuma kwe-ANC.
  • Izidingo Zokuqashwa kanye Nokufakwa Kuzwelonke: Icela imisebenzi engapheli kanye nokulawula imikhakha emikhulu.
  • Umhlaba kanye Nobunikazi: Umkhankaso wokubuyiselwa komhlaba kanye nokuvunywa kokungalungi komlando.
  • Isenzo Senkinga Yamanzi: Izimfuno eziphuthumayo zokuxazululwa kwezindaba zokuhlinzekwa kwamanzi eThekwini.

Lokhu kulandisa okwenzekayo kwethula umbukiso ocacile wobushoshovu, inselelo yezepolitiki, kanye nokufuna ubulungisa nokulingana, okuphawula umzuzu obalulekile enkulumweni eqhubekayo yezenhlalo nezombusazwe eNingizimu Afrika.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu