MK IQEMBU

UJacob Zuma Ubuza Ngemithetho Yemishado Yabantu Bobulili Obufanayo

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
UJacob Zuma Ubuza Ngemithetho Yemishado Yabantu Bobulili Obufanayo

UJacob Zuma, owayengumengameli waseNingizimu Afrika, usephumele obala wagxeka ukuvunyelwa kobudlelwane bobulili obufanayo, wakuchaza njengento eyihlazo. Ngesikhathi somhlangano ka Iphathi ye-MK abalandeli baseMaqongqo, ngaseMgungundlovu KwaZulu-Natal, uZuma uzwakalise ukunengeka kwakhe ngalokho akubona njengemithetho yamazwe angaphandle ephula izimiso zendabuko zase-Afrika. Ugqugquzele ukwamukelwa “komthetho wase-Afrika” phezu “komthetho wamaDashi,” ekhombisa ukuphikisa okuqinile kohlaka lwamanje lomthetho olusekela izinyunyana zobulili obufanayo.

“Ubani owashaya umthetho wokuthi indoda ingajola nenye indoda? Abesifazane bazosala nobani?”

Ukuphawula kukaZuma kukhombisa ukungahambisani nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo, okuyisimo asenaso kuyo yonke imisebenzi yakhe yezepolitiki. Ungabaza isisekelo sentando yeningi futhi ufuna ukucaciseleka ngencazelo yayo ezithamelini zakhe, ephakamisa ukunqanyulwa kwezimiso zomqondo ohlanganisayo.
Umbono Womthethosisekelo

Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika utuswa kakhulu ngenqubekelaphambili yawo mayelana namalungelo abantu, ovimbela ngokusobala ukucwasa okusekelwe kubulili, ubulili, noma ukukhetha ubulili. Lesi sisekelo sezomthetho siphambene kakhulu namazwi kaZuma asanda kuphawula kanye nomlando wakhe mayelana nalolu daba.

Umlando Wezingxabano

Akukhona okokuqala uZuma ezwakalisa ukungahambisani nemishado yabantu bobulili obufanayo. Njengesekela likamengameli ngo-2006, wabhekana nokugxekwa okukhulu ngokugxeka imishado yezitabane njengokuwubukela phansi isizwe kanye nentando kaNkulunkulu, amazwi aphinde waxolisa ngawo ngenxa yesiphithiphithi nobuhlungu abawudalile.

Wathola ukugxekwa ngaleso sikhathi futhi waxolisa “ngokungagodli ngobuhlungu nentukuthelo” eyabangelwa ukuphawula kwakhe.

Izifiso Zezepolitiki ze-MK Party

Iqembu le-MK, okuyinhlangano yezombusazwe esafufusa esekwa uZuma, ihlose ukuvikela amandla ezishayamthetho zikazwelonke nezezifundazwe. Ngaphandle kokusungulwa kwalo muva nje, leli qembu selivele selibhalise kwiKhomishana yoKhetho yaseNingizimu Afrika, libheke ngamabomu ukuthi lithole ingxenye yesibili kwezintathu okhethweni oluzayo.

Ukwethembeka kukaZuma eqenjini iMK, okuhambisana nesinqumo sakhe sokuqhubeka nokuba yilungu le-African National Congress (ANC), kususe umsindo. Ngemuva kwenkulumo yakhe egxekayo ebhekiswe kuKhongolose, iqembu likhethe ukummisa, lathi yisona sizathu esimqoka ukuphawula kwakhe.
Iqhaza kanye Nethonya LikaZuma

Njengomuntu ovelele emkhankasweni wokhetho weqembu le-MK, ukuzibandakanya kukaZuma kube semqoka kakhulu. Ukuzibandakanya kwakhe kanye nobuholi bakhe emibuthanweni yeqembu kugcizelela ithonya lakhe embuthweni omusha wezepolitiki, naphezu kokushuba okudalwa wukuzihlanganisa kwakhe kabili ne-ANC.

Ukuma kukaZuma ngomshado wobulili obufanayo kanye nokugqugquzela kwakhe ukuthi kubuyiswe imithetho yendabuko yase-Afrika kugqamisa izimpikiswano eziqhubekayo emphakathini waseNingizimu Afrika mayelana nokuhlangana kwamasiko, umthetho, namalungelo abantu. Njengoba izwe liqhubeka nokuzulazula kulezi zinkinga eziyinkimbinkimbi, imibono yabaholi balo kanye nezinhlaka zezomthetho ezizisekelayo kuzohlala kuyingqikithi enkulumweni.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu