MK IQEMBU

I-MK Party Isolwa Ngokukhohlisa Kwesiginesha

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
I-MK Party Isolwa Ngokukhohlisa Kwesiginesha

I MK Party okwamanje icutshungulwa kulandela izinsolo zokuthi yenza umgunyathi ukuze ithole ukusekelwa okudingekayo ekubhaliseni kwayo kukhetho oluzayo. Izinsolo ziphakamisa ukuthi iqembu lisebenzise idatha yomuntu siqu eqoqwe kwabafuna umsebenzi kanye namalungu ezinhlangano zomngcwabo ngenkohliso.

Amacala avela kumuntu wangaphambili wangaphakathi

ULennox Ntsodo, owayeyilungu elihlonishwayo leqembu loMkhonto weSizwe (MK), usephumele obala ngezinsolo ezithinta leli qembu ezenzweni zokukhwabanisa. UNtsodo ubika ukuthi wake wengamela ithimba elalijutshwe ukuqamba amanga ngokusayina. Lesi senzo kuthiwa sithathwe ngemuva kokuthi i-Independent Electoral Commission (IEC) yenqabe imizamo yeqembu yokuqala yokubhalisa.

I-Alleged Scheme

Kubikwa ukuthi leli qembu eliyisipesheli lahlela lo mgunyathi ngokuvuna imininingwane yomuntu siqu kubantu abafuna umsebenzi nakumalungu angaphansi kwezinhlangano zabangcwabi, okwadala inkohliso yokwesekwa kwabantu abaningi.

Ukwesula kanye Nezingcingo Zokuvikeleka

Ngenxa yalezi zinsolo ezibucayi, uNtsodo wesulile esikhundleni sakhe eqenjini wacela ukuvikelwa kofakazi, ekhomba ubunzima bamacala asolwa ngawo kanye nezingozi ezingase zibe khona ngokuphumela obala.

Nakuba ebeke izinsolo ezibucayi waze wesula esikhundleni sakhe, ukufuna ukuvikelwa kofakazi kusho ukukhathazeka okukhulu ngokuphepha kwakhe, mhlawumbe okusikisela ukushuba kwesimo. Kodwa-ke, ngaphandle kokushiwo ngobufakazi obuphathekayo obufana nemibhalo, ama-imeyili, noma ubufakazi obuvela kwabanye ofakazi, kuhlala kungacaci ukuthi lezi zimangalo ziqine kangakanani ngale kobufakazi bakhe siqu. Ubufakazi obunjalo bungaba semqoka ekuqinisekiseni izinsolo futhi bungaba nomthelela omkhulu ekuthembekeni kwezimangalo kanye nanoma yiluphi uphenyo olulandelayo.

Ukungqubuzana Kwangaphakathi Nokuqhathanisa ne-ANC

Ihlazo livela ngemuva kokungezwani kwangaphakathi ngaphakathi kwe-MK Party, okugqanyiswe yilokhu kwakamuva. ukuxoshwa womsunguli uJabulani Khumalo kanye nabanye abane ababalulekile bombuthano wobuholi. Lokhu kuxoshwa kubikwa ukuthi kungenxa yokukhathazeka ngokusebenzisana okungabazekayo ne-African National Congress (ANC).

Umhlaziyi wezepolitiki uSandile Swana uphawule ngalesi simo, eveza ukufana phakathi kwe-MK Party ne-ANC, ephakamisa ukuthi kuthambekele okufanayo ezenzweni zokukhwabanisa nezingxabano zangaphakathi. USwana waveza imibono yakhe, wathi:

"Uma amalungu e-MK, okuhlanganisa noZuma uqobo, behlanza abantu, kungenxa yofuzo lwezepolitiki abaphuma kulo."

“Ungakuthathi kancane ukuthi isiko le-ANC liyisiko elinesihluku kumalungu ayo futhi iMK inqunywa yona leyo ndwangu.”

Le mininingwane igcizelela ukulandisa okunabile kwezinsolo zenkohlakalo nokungaphathwa kahle ngaphakathi kwala mabhizinisi ezombusazwe, okwenza kube nesithunzi ekusebenzeni kwawo kanye nokuma kwawo kokuziphatha. Intuthuko engenzeka ithembisa ukuhlola ukwethembeka nobuqotho be-MK Party njengoba izulazula kulezi zinsolo ezineziyaluyalu.

Ukuxoshwa Kuqinisekisiwe

Ukuxoshwa kwamalungu ku-MK Party abonakala edala uqhekeko kungase kubonakale njengesinyathelo esidingekayo ukuze kugcinwe ubuqotho nobunye beqembu. Izinqumo ezinjalo, nakuba zinzima, ngokuvamile zibalulekile ezinhlanganweni zezombusazwe ukuze kugcinwe isu elibumbene nokuhambisana nemigomo yeqembu. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi lezi zenzo zenziwe ngokusobala nangobulungisa ukuze kugwenywe izinsolo zokungalungi noma ukucindezelwa kwangaphakathi. Kumongo we-MK Party, lapho kukhona ukumangalelwa kokungaziphathi kahle okubanzi, ukuqinisekisa ukuthi ukuxoshwa kusekelwe ebufakazini obucacile kanye nenqubo efanele kubalulekile ukuze kugcinwe ukwethembeka kweqembu kanye nokukhuthaza ukwethembana phakathi kwamalungu alo nomphakathi.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu