MK IQEMBU

Jacob Zuma

Hlola izindatshana, imibono kanye nemibuzo yemidiya...
zuZulu