MK IQEMBU

Umthelela we-MK Party Kwezombangazwe zaseNingizimu Afrika

Facebook
Twitter
I-Telegram
WhatsApp
I-imeyili
Umthelela we-MK Party Kwezombangazwe zaseNingizimu Afrika

Isimo sezepolitiki eNingizimu Afrika sibe noshintsho olukhulu ngokuvela koMkhonto Wesizwe Party (MK Party), ikakhulukazi kulandela ukubandakanyeka kowayengumengameli uJacob Zuma. Le ntuthuko isiqubule inkulumompikiswano nokuqagela mayelana nomthelela wayo ku-African National Congress (ANC) nasezinkundleni zepolitiki kabanzi, ikakhulukazi KwaZulu-Natal (KZN).

Ukuhlaziya Ukuzwa Kwabavoti e-KZN

Imininingwane yakamuva ekhishwe yiSocial Research Foundation (SRF) ibeke obala emthelela okhulayo we-MK Party e-KZN. Inhlolovo iphakamise uguquko olumangalisayo lwezepolitiki, kanti i-MK Party inamandla okuvikela amavoti angu-24% okhethweni oluzayo lwesifundazwe lwangomhla zingama-29 kuMeyi. Lokhu kulandelwa kakhulu yi-ANC ku-25%, iDemocratic Alliance (DA) ku-15%, i-Economic Freedom Fighters (EFF) ku-5%, kanye neNkatha Freedom Party (IFP) ku-24%.

“Umuzi we-ANC uyasha; sekuphelile. Bashaqekile,” kuphawula omunye umhlaziyi, egqamisa okucatshangwa ukuthi kuguqukile kwezepolitiki eKZN. Omunye uchwepheshe uphakamise ukuthi imiphumela yocwaningo ikhombisa “ushintsho oluphelele kwezepolitiki yaseNingizimu Afrika,” encoma i-MK Party ngokunciphisa ukwesekwa kwe-ANC esifundazweni ezinyangeni ezine.

Naphezu kwalezi zimangalo ezinesibindi, kubalulekile ukubhekana nezibikezelo ezinjalo ngokuqapha. Inhlolovo ye-SRF, exoxisane nabaphenduli abangu-820 ngocingo, imele ingxenye encane yabavoti base-KZN abangaphezu kwezigidi ezingu-5.7. Imikhawulo engokwemvelo yendlela kanye nemajini eshiwo yephutha ye-5% idinga ukuchazwa ngokucophelela kwalezi zibalo.

Umbono Wokuqhathanisa

Inhlolovo ye-Ipsos eyenziwe ngezingxoxo zobuso nobuso ngoJuni nangoJulayi 2023 inikeza umongo owengeziwe. Ngaphambi kokubhaliswa okusemthethweni kwe-MK Party kanye nokuba uZuma eyingxenye yomphakathi, ukwesekwa kwe-ANC kwalinganiswa ku-22%, i-DA ne-EFF womabili ku-13%, kwathi i-IFP yona ku-17%. Le nhlolovo iphinde yembula ingxenye enkulu yabaphenduli abangazibophezele noma abangazibophezeli, okuphakamisa iqoqo labalandeli abangaba abalandeli be-MK Party phakathi kwabavoti be-ANC abadumele.

Okutholwe yi-Ipsos kuphonsela inselelo ukulandisa kokuthi ukuphakama kwe-MK Party yikhona kuphela okuyimbangela yokwehla kwenhlanhla ye-ANC eKZN. Esikhundleni salokho, ikhomba kuthrendi yesikhathi eside yokuncipha kosekelo, okuthuthukisiwe kodwa okungaqalwanga ukuvela kwe-MK Party.

Umgwaqo Osengaphambili: Imifelandawonye kanye Nemithelela Kazwelonke

Ukuguquguquka kokwethembeka kanye namabutho ezombusazwe asafufusa e-KZN kukhomba esikhathini esizayo lapho lingekho iqembu elilodwa elineningi elicacile. Lesi simo kungenzeka sidinge ohulumeni babambisene, nezinhlanganisela ezahlukene ze-ANC, IFP, DA, kanye ne-MK Party zicutshungulwe ukuze kuzuzwe uzinzo ekubuseni futhi kubhekwane nesidingo esiphuthumayo sokwenziwa ngcono kokulethwa kwezidingo.

Ngale kwe-KZN, isicelo se-MK Party kubavoti abakhuluma isiZulu eGauteng naseMpumalanga singase sibe nomthelela kwezepolitiki kazwelonke. Ukubonakala okuqinile KwaZulu-Natal, okuhambisana nokwesekwa kulezi zifundazwe, kungase kuholele ezinguqukweni ezinkulu ekubunjweni kwesigungu sikazwelonke, okungase kudinge umfelandawonye obanzi ezingeni likazwelonke.

Isiphetho

Ukuvela kwe-MK Party kanye nokubandakanyeka kuka-Jacob Zuma kumelela isikhathi esibalulekile kwezepolitiki yaseNingizimu Afrika, ikakhulukazi okuthinta ukukhonya kwe-ANC. Yize umthelela okhona njengamanje ugqame kakhulu e-KZN, imiphumela engemihle ingadlulela kuzwelonke, iguqule isimo sezepolitiki kanye nemifelandawonye yabavoti. Njengoba iNingizimu Afrika isondela okhethweni olubalulekile, ukusebenzisana kwezikhungo ezinamandla zendabuko kanye nabasanda kungena abasha njenge-MK Party ngokungangabazeki kuzoba yisizinda sokuhlaziya nokuqagela.

Izindaba zakamuva

Jacob Zuma News

Sithumele Umlayezo

zuZulu